Pasovský zlomek žaltáře

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII J 17/16, 2 ff. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

<<<10<1r1v2r2v>>10>>
Skrýt ediční aparát

[1r]číslo strany rukopisu

Ps18,4 Nejsú mluvy[1]mluvy] mlu… rkp. […]text doplněný editorem[2]…] neque sermones, quorum non audiantur voces eorum lat. Ps18,5 Ve všicku […]text doplněný editorem[3]…] terram exivit lat. zvuk jich a v krajiny okolu[4]okolu] okol… rkp. země […]text doplněný editorem[5]…] verba lat. jich. Ps18,6 V slunci usadil přiebytek svój a on jakož chot, jda[6]jda] …da rkp. z luože svého. Radoval sě jakož obir[7]obir] ob…r rkp. k běžení cěsty[8]cěsty] tyeſti rkp. své[9]své] navíc oproti lat., + suam var., Ps18,7 ot virchu nebe výštie jeho. A potkánie jeho až do výsosti jeho, aniž jest, kto by sě ukryl ot horkosti jeho. Ps18,8 Zákon hospodinóv[10]hospodinóv] + immaculata lat. obracujě dušě, zákon hospodinóv věrný, múdrost dávajě robatuom. Ps18,9 Spravedilnosti hospodinovy pravé[11]pravé] prawye rkp., obveselijíce srdcě, přikázanie hospodinovo stkvúcie[12]stkvúcie] ſtkwutye rkp., osvěcujě oči. Ps18,10 Bázen hospodinova svatá, ostane na věky věkuov, súdové hospodinovi praví, zpraveni sami v sobě, Ps18,11 žádajície[13]žádajície] Zadagytye rkp. nad zlato a nad kámen drahý velmi a slazší[14]slazší] ſlaſſ… rkp. nad přěsnost i nad stred. Ps18,12 A aj[15]A aj] Etenim lat., sluha tvój ostříhá jě, v uostraženství jich otplata mnohá. Ps18,13 Dopuščenie[16]Dopuščenie] Do…nye rkp. který rozomie? Ot tajnic mých očisť mě Ps18,14 a ot bludných přěhověj sluzě svému. Kdež moji nebudú[17]nebudú] ne…u rkp. panovati[18]panovati] …waty rkp., tehdy bez poskvirny budu a očiščen budu[19]budu] …u rkp. ot dopuščenie přěvelikého. Ps18,15 A budú, aby sě slíbily[20]slíbily] ſly…ly rkp. promluvenie úst mých, a pamatovánie sirdce mého[21]mého] me… rkp. v uobličěji tvém veždy. Hospodine, pomocník mój[22]mój] mo… rkp. a vyprostitel mój. Chvála otci a synu a duchu svatému…[23]Chvála … svatému] navíc oproti lat.

X
1mluvy] mlu… rkp.
2…] neque sermones, quorum non audiantur voces eorum lat.
3…] terram exivit lat.
4okolu] okol… rkp.
5…] verba lat.
6jda] …da rkp.
7obir] ob…r rkp.
8cěsty] tyeſti rkp.
9své] navíc oproti lat., + suam var.
10hospodinóv] + immaculata lat.
11pravé] prawye rkp.
12stkvúcie] ſtkwutye rkp.
13žádajície] Zadagytye rkp.
14slazší] ſlaſſ… rkp.
15A aj] Etenim lat.
16Dopuščenie] Do…nye rkp.
17nebudú] ne…u rkp.
18panovati] …waty rkp.
19budu] …u rkp.
20slíbily] ſly…ly rkp.
21mého] me… rkp.
22mój] mo… rkp.
23Chvála … svatému] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).