Vetter, Daniel: [Islandia aneb krátké vypsání ostrovu Islandu…]

Praha: Michálek, Daniel, 1673. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 29 G 4 neúpl., A1r–D8v. Editor Černá, Alena M. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[A1r]číslo strany rukopisu

Islandiacizojazyčný text aneb krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věcí divné a zvláštní, v krajinách těchto naších nevídané, očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenání jsou

Všem pravým křesťanům skutky Boží hleděti, tak i o nich slyšeti žádostivým opět na světlo zase vydané. Sepsaná od Daniele Fettera a v Praze od Daniele Michálka vytištěné 1673.

[A1v]číslo strany rukopisu

Upřímnému a křesťanskému čtenáři pozdravení.

Maje vypsání toto krátké o ostrovu Islandu na žádost některých urozených lidí, pánův a přátel zvláště milých na světlo vydati, soudil sem za hodné, abych především[a]především] předewſſý zmínku nějakou učinil o našem se na tuto cestu do ostrovu Islandu vypravení, v něm se zdržování a z něho se zase navrácení. O čemž krátce nětco oznámíc[1]oznámíc: oznámic, potom dále k věci přistoupím.

Na cestu tuto do ostrovu Islandu vypravili sme se z slavného města říšského Brému, v dolních Sasích při řece Vezeře čtrnácte míl od moře ležícího. Od toho města plavili sme se na malé lodi ke dvoum šifům, kteříž od města šest míl na řece již jmenované stáli a do Islandu plouti měli. Na ten jeden z nich vstoupili sme a na den Božího vstoupení, dobrého větru dočkajíc, pustili jsme se s pomocí Boží a s vzýváním jména jeho svatého na moře; a tu již pořád bez všelijakého stavuňku plavili sme se až k Islandu. Na té cestě více zarmoucených věcí

X
apředevším] předewſſý
1oznámíc: oznámic
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).