Truhlářův zlomek žaltáře

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII J 17/9, 4 ff. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

<<<10<1r–1v2r–2v3r–3v4r–4v>>10>>
Zobrazit ediční aparát

Ps147,2 […]text doplněný editorem[63]…] Alleluia. Lauda, Ierusalem, Dominum; lauda lat. boha tvého, hora Sion. Ps147,2 Nebo jest posilnil zámkóv vrát tvých, požehnal jest synóm tvým v tobě. Ps147,3 Jenž jest uložil krajiny tvé u pokoju a jádry obilnými nakirmil tě. Ps147,4 Jenž vysielá mluvu svú zemi, […]text doplněný editorem[66]…] velociter currit sermo eius lat. Ps147,5 […]text doplněný editorem[67]…] Qui dat nivem sicut lanam lat. mhlu jako popel rosýpá. Ps147,6 Vyšle krystala svého jako skýby, přěd obličějem studenosti jeho kto stirpí? Ps147,7 Vyšle slovo své a plovúcě učiní jě, dune duch jeho i poplovú vody. Ps147,8 Jenž zvěstuje slovo své Jákobovi, pravedlnosti a súdy své Israheľu. Ps147,9 Neučinil jest takež všemu národu a súdóv svých nezěvil jest jim.

Ps148,1 Chvalte hospodina z nebes, chvalte jej na výsostech. Ps148,2 Chvalte jej, všickni anjeli jeho, chvalte jej, všeckny moci jeho. Ps148,3 Chvalte jej, slunce i měsiec, chvalte jej, všěckny hvězdy i světlo. Ps148,4 Chvalte jej, nebesa nebeská i vody, jež na neb̓u jsú, Ps148,5 chvalte jmě hospodinovo. Nebo on jest řekl i stala sú sě, on jest přikázal i stvořena jsú. Ps148,6 Ustavil je jest [u]text doplněný editorem[74]u] in lat. věky [i věk]text doplněný editorem[75]i věk] et in saeculum lat. věkóm, přikázanie uložil, jež nemine. Ps148,7 Chvalte hospodina z země, drakové i všeckny propasti, Ps148,8 oheň, búřě, snieh, ledové, duchové vilny, jež činie slovo jeho, Ps148,9 hory i všickni pahorci, dřievie plodistvie i všickni cedrové, Ps148,10 zvieřata i vše dobytčě, hadové i ptáci pernatí, Ps148,11 králové zemščí i všickni ľudie, kniežata i všickni súdcě zemščí, Ps148,12 mladí i dievky, staří s mlazšími, chvalte jmě hospodinovo, Ps148,13 nebo povýšeno jest jmě jeho samoho. Ps148,14 Zpověd […]text doplněný editorem[84]…] eius super caelum et terram; et exaltavit cornu populi sui. Hymnus omnibus sanctis eius; filiis Israël, populo appropinquanti sibi. Alleluia lat.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).