Truhlářův zlomek žaltáře

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII J 17/9, 4 ff. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

<<<10<1r–1v2r–2v3r–3v4r–4v>>10>>
Zobrazit ediční aparát

nenáviděli tebe, hospodine, nenáviděl sem jich a nad nepřátely tvými hynul sem. Ps138,22 Skonanú nenávisťú nenáviděl sem jich, nepřietelé učiňeni sú mně. Ps138,23 Pokus mne, hospodine, a vzvěz sirdce mé, otěž mne a poznaj stezky mé. Ps138,24 A viz, jest li cěsta zlosti ve mně, a vyveď mě na cěstu věčnú.

Ps139,1 Ps139,2 Vyprosť mě, hospodine, od člověka zlého a ot mužě zlostivého vyprosť mě. Ps139,3 Jižto mysléchu zlosti v sirdcu, cělý den ustavováchu bojě. Ps139,4 Zostřili sú jazyky své jako hadové, jěd aspidový pod jich rty. Ps139,5 Ostřěz mě, hospodine, od ruky hřiešného a ot ľudí zlostivých vyprosť mě. Jižto jsú myslili potlačiti chod mój, Ps139,6 skryli sú pyšní osidlo [mně]text doplněný editorem[50]mně] mihi lat.. A provazy zprostřěli sú v osidlo, podlé chodu mého pohoršenie položili sú mně. Ps139,7 Řekl sem hospodinu: „Bóh mój jsi ty, uslyš, hospodine, hlas prosby mé.“ Ps139,8 Hospodine, [hospodine]text doplněný editorem[53]hospodine] Domine lat., moci zdravie mého, zaslonil si nade mnú v den bojě. Ps139,9 Nepoddávaj mne, hospodine, ot mé žádosti hřiešnému, myslili sú protivu mně, neopuščuj mne, aby snad nepovýšili sě. Ps139,10 Hlava okiršl jich, dielo rtóv jich přikryje jě. Ps139,11 Spadne na ně uhlé, ohňem uviržeš jě, v hubenstvích nepodvstanú. Ps139,12 Muž jazyčný nezpraví sě na zemi, mužě nepravého zlosti popadnú v zahynutie. Ps139,13 Poznal sem, že učiní hospodin súd nedostatečným a pomstu chudým. Ps139,14 Nebo věrně praví skazovati […]text doplněný editorem[62]…] nomini tuo, et habitabunt recti cum vultu tuo lat.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).