Truhlářův zlomek žaltáře

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII J 17/9, 4 ff. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

<<<10<1r–1v2r–2v3r–3v4r–4v>>10>>
Zobrazit ediční aparát

Ps138,5 […]text doplněný editorem[21]…] Ecce lat. hospodine, ty si poznal všeckna, najposlednějšie i stará, ty jsi stvořil mě a uložil si nade mnú ruku tvú. Ps138,6 Divně učiňeno jest uměnie tvé ze mne, posíleno jest a nebudu moci k němu. Ps138,7 Kam pójdu od duchu tvého a kam ot obličějě tvého zaběhnu? Ps138,8 Ač vstúṕu na nebe, ty tam jsi, ač sstúṕu do pekla, tudiež jsi. Ps138,9 Ač vezmu peruti mé na úsvitě a bydliti budu v zevných mořských, Ps138,10 nebo i tam ruka tvá dovede mě a diržěti bude mě pravicě tvá. Ps138,11 I řekl sem: „Snad tempnosti potlačie mě a noc osviecenie mé v rozkošech tvých.“ Ps138,12 Nebo tempnosti neomračie sě od tebe a noc jako den svietiti sě bude, jako temnosti jejie, takež i světlo jejie. Ps138,13 Nebo ty obsědl si ledvie mé, přijal si mě z těla mateře mé. Ps138,14 Zpoviedati sě budu tobě, nebo hrozně velebný jsi, divná diela [tvá]text doplněný editorem[32]tvá] tua lat. a dušě má pozná velmi. Ps138,15 Nejsú skryta usta má přěd tebú, jež si učinil v skryťú, a podstava [má]text doplněný editorem[35]má] mea lat. v najdolejších zemských. Ps138,16 Neskonánie mé viděle sta oči tvoji a v knihách tvých všickni napsáni budú. Dnové stvořeni budú a ijeden v nich. Ps138,17 Ale mně velmi počstivi jsú přietelé tvoji, bože, velmi posilňena jest šlechetnost jich. Ps138,18 Zečtu jě a nad piesek rozmnoženi budú. Vstal sem a ješče s tebú jsem. Ps138,19 Ač ztepeš hřiešníky, bože, mužie kirví, otchylte sě ote mne, Ps138,20 nebo diete u myšľeňú: „Přijměte v ješutenství města svá.“ Ps138,21 Nebo jižto sú nenáviděli

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).