Truhlářův zlomek žaltáře

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII J 17/9, 4 ff. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

<<<10<1r–1v2r–2v3r–3v4r–4v>>10>>
Zobrazit ediční aparát

Ps129,6 […]text doplněný editorem[1]…] A lat. strážě jutřnie až do noci úfaj Israhel v hospodina, Ps129,7 nebo u boha milosirdie a obizné vykúpenie. Ps129,8 A on vyprostí Israhele ze všěch zámutkóv jeho.

Ps130,1 Hospodine, nenie povýšeno sirdce mé ani sta sě rozšířile oči moji ani sem chodil u velikých ani v divících sě nade mnú. Ps130,2 Ač sem pokorně nepovoloval, ale povýšil sem dušě mé. Jakožto otdojený u mateře své, tak odplata duši méj. Ps130,3 Úfaj, Israheľu, v hospodina, ot nenějšieho časa až u věky.

Ps131,1 Pomni, hospodine, Davida i všickny tichosti jeho, Ps131,2 jakož jest přisáhl hospodinu, sľub jest sľúbil bohu Jákobovu: Ps131,3 „Ač vejdu v chrám domu mého, ač vstúṕu na posteľu ložě mého, Ps131,4 ač dám sen očima mýma a viečcoma mýma dřiemanie Ps131,5 a pokoj zviciem mým, doňedž nenaleznu miesta hospodinu, chrámu bohu Jákobovu.“ Ps131,6 Aj zři, slyšěli sme [jě[11] u]text doplněný editorem vlasti eufratské, nalezli sme jě u polích leských. Ps131,7 Vejdeme v chrám jeho, modliti sě budeme u miestě, kdežto jsú stály nohy jeho. Ps131,8 Vstaň, hospodine, u pokoj tvój, ty a chrám svatosti tvé. Ps131,9 Kněžie tvoji oděni budú pravedlnosťú a světí tvoji radovati sě budú. Ps131,10 Pro Davida, sluhu tvého, neotvracuj obličějě mazaného tvého. Ps131,11 Přisáhl jest hospodin Davidovi pravdu a neoblúdí jím: „Z ploda břucha tvého posaźu na stolici tvéj. Ps131,12 […]text doplněný editorem[20]…] custodierint filii tui testamentum meum, et testimonia mea haec quae docebo eos, et filii eorum usque in saeculum sedebunt super sedem tuam lat.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).