Albrant, mistr: [Koňské lékařství, NK XI C 2]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XI C 2, 289r–291v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<289r289v290r290v291r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[289r]číslo strany rukopisu

Kto chce koňské lékařstvie uměti, ten čti tyto knihy, tyť jest složil mistr Albrecht, ciesařóv kovář Bedřichóv, urozením z Napule. A také pokusil všeho učenie na mnohých koniech dobrých, jenž jemu bieše ciesař poručil, to uměnie pokušené a jisté jest etc.cizojazyčný text

Který kóň má nemocnú hlavu od rozličného uraženie anebo od nemoci

Vezmi ředkev suchú a citvár rovně a učiň z toho prach. A směs ten prach s vínem, vlíž to koni v hrdlo a zadrž jemu chřiepi, ažť bude prskati, a čiň tak často, až jemu hnój z hřiepi pójde, potom poznáš, že kuoň bude zdráv.

Kterého koně oči bolejí

Učiň prach z žabích korýtek a včiň je na oheň a sejmi s nich svrchní a dolejní kóži, pak vezmi prostřednie, tať jest bielá. Potom vezmi bielý zázvor a galmej, to jest hlína[a]hlína] hlawa[1]opraveno podle rkp. Knihovny Národního muzea IV H 28, prodávajíť jej v krámiech, a zetři to na ohni, a vezmi kalištýn, tu trojí věc sčiniž v hromadu a učiniž[2]v rukopise zapsáno jako „vcziniſs“ prach, sypiž jemu v uoči a tiem jej uzdravíš.[3]Na pravém okraji nečitelný text mladší rukou, vztahující se ke slovu „galmej“.

Který kuoň má oteklé hrdlo, že proto jiesti nemóž

Vezmi dvě[4]písmeno „i“ ve spřežce nadepsáno touž rukou nebo tři vajce syrová, směsiž je s uoctem a učiň prach z toho, tak mnoho [jako]text doplněný editorem[5]doplněno podle rkp. Knihovny Národního muzea IV H 28 palec. Pak povrha kóň, učiniž proštěp[6]písmeno „e“ nadepsáno touž rukou a navěž naň kúdele a vstrč koni v hrdlo, ažť mu sě nežity propadnú, a potom vlož to koni v hrdlo spolu, tiem jemu spomóžeš.

Který kuoň má prhněly na nohách

Tomu myj kalkusem a močem, až ty

X
ahlína] hlawa
1opraveno podle rkp. Knihovny Národního muzea IV H 28
2v rukopise zapsáno jako „vcziniſs“
3Na pravém okraji nečitelný text mladší rukou, vztahující se ke slovu „galmej“.
4písmeno „i“ ve spřežce nadepsáno touž rukou
5doplněno podle rkp. Knihovny Národního muzea IV H 28
6písmeno „e“ nadepsáno touž rukou
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).