asi | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

asi partik.

dolož. též as partik.

k a

1. grad.-limit. a(le)spoň, přinejmenším; hodnotí obsah věty jako žádoucí minimum n. jako minimum žádoucího obsahu věty jiné

2. adverz. ale; uvádí tvrzení odporující předchozímu sdělení

3. ojed. jistot. před číslovkou asi, přibližně; vyjadřuje menší míru jistoty

4. jistot.-interog. asi; vyjadřuje nejistotu ohledně výsledku očekávaného děje

Sr. asa, asponě, poně, ale, GbSlov asi

J. Bauer (in Vývoj českého souvětí, s. 53) zpochybňuje existenci významu odporovacího ‚ale‘

Autor: Miloslava Vajdlová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 26. 5. 2024).

 


asi, as, adv., z a a enklit. si (dat. zájm. refl.), jako ať; ati z a a enklit. ti (dat. zájm. 2. os.). — Ale, aber. Tehda jiej (Julianě, která chtěla tělo svého pohřbeného manžela odvézti) biskup ukázav dvě střiebrniej truhle vecě: Newidyet (m. nevěděť, nevím), v kteréj jest truhle. K tomu ona vecě: As ya widye (m. vědě, vím) Pass. 401. — Aspoň, wenigstens, saltem. Kak tam (k modle pohanské) dojěti nelehko, nejednoho (Alexander) zby člověka; by sic byla morská řěka, Aſy by bylo bez diva, ande jedno piesek zplývá AlxV. 2175. Kotvy byly na všě strany králem pohanským metány, zda by točúš az juž tady učinil něco přievady AlxB. 1, 34. Každý sám podává mečě, Aſ by tiem život probavil AlxM. 2, 6, by aspoň tím život prodloužil. Než sě svých otvinu, lepí sem, ž’ ot nich pohynu; As každý snad die to po mně, že jsem jich čest vždy byl pomně AlxBM. 4, 7. Bych azz myrtwa j’ho viděla LMar. 32. By těch (úst) azz tak nepoſſkwyrnyl (Jidáš) ApŠ. 54. Račte mně as tělo dáti Hrad. 59b. Že as budu pohrabána podle hrobu mého pána t. 38a. To j’ pro najnetbalejšie ustaveno, by as bojiec se pomsty nebyli odlúčeni pokrmu Štít. uč. 120b. Nemóžeš-li stezky nadjíti, as jeho následuj najbezpečnější stezkú, to j’ pokorú t. 47b. As nynie ukažmy saltem nunc Lit. Súdc. 16, 10. Aby as lehkú smrtí Kristus umřel ŠtítBud. 121. Aby, když by Petr přišel, aſſy stien jeho z nich některého zastienil ut saltem umbra Koř. Act. 5, 15. By (ty) aſy horký byl neb studený t. Zjěv. 3, 15. — Asi, něm. etwa: aſy puol míle Lobk. 4b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


asa, asi, as, ajsa, asaponě, asponě, aspoň, asi-a adv. aspoň; ale asa ale aspoň, tedy aspoň
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


asa, asi, as adv. = aspoň
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).