Nejkratší spůsob dobropísemnosti české dokonale se naučiti: vyňato z Mluvnice české

Josef Liboslav Ziegler. Nejkratší spůsob dobropísemnosti české dokonale se naučiti: vyňato z Mluvnice české. Čáslav, 1842.

Listování
Autor

Josef Liboslav Ziegler

ZkratkaZiegZpůsob1842
Transkribovaný titulNejkratší spůsob dobropísemnosti české dokonale se naučiti: vyňato z Mluvnice české
Transliterovaný titulNeykratſſj ſpůſob| dobropjſemnosti Čeſké| dokonale ſe naučiti.| Wyňato| z Mluwnice Čeſké
Místo tiskuČáslav
Tiskař/nakladatelVáclav Váša (ve Vášovu kněhkupectví)
Vročení1842
Vydání
Exemplářze soukromé sbírky
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

12°

Rozsah1–36 = s. [1–3] — 4–34 — [35–36]
Poznámka k tiskutisk František Procházka v Čáslavi
Charakteristika

Výtah z mluvnice vydané téhož roku, která byla první schválenou českou školní mluvnicí.Východočeský katolický kněz Josef Liboslav Ziegler (1782–1846) patřil jako překladatel, beletrista, redaktor a organizátor k předním členům obrozenských kruhů. Za studií poslouchal v Praze přednášky prvních profesorů češtiny, Pelcla a Nejedlého. Hradci Králové se stal profesorem pastorální teologie a to byl obor, v kterém se výrazně uplatnila i bohemistika (srov. ChládekNauč1795).

V roce 1842 vydal mluvnici češtiny (Ziegler 1842). Nejkratší spůsob, jak je uvedeno hned na titulní straně (s. [1]), je výtah z této obsáhlejší mluvnice.

 

Stručná text pojednává předně o literách (od s. [3]). Pravopisně i typograficky je tradiční (j = [í] apod., text je vytištěn frakturou) — Ziegler ostatně býval obhájcem tradiční ortografie (Lisický 1898: 319). Zaujme seznam chyb, který prozrazuje běžně vyslovované podoby slov v Zieglerově době a připomíná Hankovy seznamy (HankaPrav1817). Druhá, nečekaně rozsáhlá část je věnována interpunkci (znamení rozeznávací, od s. 24; Rinas, Koupil a Tichák 2023: 134).

Jazykyčeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Ziegler, Josef Liboslav. Nejkratší spůsob dobropísemnosti české dokonale se naučiti: vyňato z Mluvnice české. Čáslav, 1842. Fotokopie tisku ze soukromé sbírky, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Jelínek, Jaroslav. Nástin dějin vyučování českému jazyku v letech 1774–1918. 2., dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972 [= Na pomoc učitelům a vychovatelům], s. 71.
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 4/I: S–T; 4/II: U–Ž. Red. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, s. 1732–1742 (heslo Lenky Kusákové), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Lisický, Alois. Spor o i a y. Časopis Musea království Českého, 1898, roč. 72, s. 308–332 a 454–493. Fotokopie výtisku Knihovny Národního muzea, Praha, sign. Z 10 D 9, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Rinas, Karsten, Ondřej Koupil a Viktor Tichák. Česká interpunkce v evropských dějinách: reflexe, nauky, teorie. Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2023.
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 709–710 (Pospíšil Jan Hostivít /zmínka o V. Vášovi/) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
  • Ziegler, Josef Liboslav. Mluwnice Česká. Chrudim: Václav Váša, 1842. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 E 331, dostupné z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace20. 11. 2023
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).