Česká mluvnice nově vzdělaná

Jan Slavomír Tomíček. Česká mluvnice nově vzdělaná. Praha, 1853. Vydání třetí, rozšířené.

Listování
Autor

Jan Slavomír Tomíček

J. S.

ZkratkaTomMluv1853
Transkribovaný titulČeská mluvnice nově vzdělaná
Transliterovaný titulČESKÁ MLUVNICE| nově vzdělaná
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelknihkupectví Calve (distributor), tisk Kateřina Jeřábková
Vročení1853
Vydánítřetí, rozšířené
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 114
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

Rozsah1–138 148+1 = s. [1–3] — 4–225 — [226]
Charakteristika

Třetí vydání mluvnice Jana Slavomíra Tomíčka (1805–1866), překladatele i básníka, autora jazykových příruček a novináře. První vydání vyšlo v roce 1850 (TomMluv1850), osmé v roce 1867.

Mluvnice je rozdělena na tři nestejně obsáhlé části:

Čásť první pojednává o písmenech a přízvuku (s. [3] až 9).

Čásť druhá se věnuje jednotlivým slovním druhům z hlediska tvarosloví (s. 10200).

Čásť třetí stručně prochází syntax (slovosklad, s. 201225).

Většina rozsahu se tedy týká tvarosloví.

 

Na první vydání mluvnice reagoval jako recenzent jiný gramatik češtiny (srov. MalyMluv1845) Jakub B. Malý (Malý 1849). Česká slova jsou opatřena německými ekvivalenty.

 

České texty jsou vysázeny antikvou s vyznačovací polokurzivou, německé ekvivalenty frakturou.

Jazykyčeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Tomíček, Jan Slavomír. Česká mluvnice nově vzdělaná. Praha, 1853. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 D 363, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Tomíček, Jan Slavomír. Česká mluvnice nově vzdělaná. Praha, 1853. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 114, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 4/I: S–T; 4/II: U–Ž. Red. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, s. 966–968 (heslo Lenky Kusákové), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Malý, Jakub. Rec. Česká mluwnice nowě wzdělaná. Časopis Českého museum, 1849, roč. 23, č. 4, s. 120–131. Fotokopie dostupné z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 148 (Calve Jan Bohumír) a 422n. (Jeřábek Jan Karel) — elektronická forma textů přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde> a <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace29. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).