Česká mluvnice nově vzdělaná

Jan Slavomír Tomíček. Česká mluvnice nově vzdělaná. Praha, 1850. Vydání první.

Listování
Autor

Jan Slavomír Tomíček

ZkratkaTomMluv1850
Transkribovaný titulČeská mluvnice nově vzdělaná
Transliterovaný titulČESKÁ MLUVNICE| nově vzdělaná
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelknihkupectví Calve (distributor), tisk Kateřina Jeřábková
Vročení1850
Vydáníprvní
ExemplářMoravská zemská knihovna v Brně, Brno, sign. 2-0031.833
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

Rozsah1–168 = s. [1–3] — 4–256
Charakteristika

První vydání mluvnice překladatele a básníka, autora jazykových příruček i novináře Jana Slavomíra Tomíčka (1805–1866) vyšlo v době, kdy mu bylo na konci čtyřicátých let svěřeno suplování na stolici české řeči a literatury na pražské univerzitě. Tomíčkovi se sice ani po smrti J. P. Koubka (1805–1854) nepodařilo získat profesuru řádnou, ale jeho mluvnice vycházela opakovaně. Tomíčkova mluvnice je raným dokladem na užití pravopisu, který je v češtině v hlavních rysech v úzu i dnes. Osmé vydání mluvnice vyšlo v roce 1867 (srov. vydání třetí: TomMluv1853).

Gramatika je rozdělena na nestejně obsáhlé části: Částka první pojednává o písmenech (s. [3]), částka druhá o pravopisu (s. 416), částky třetí jedenáctá o jednotlivých slovních druzích (s. 17226; podrobné tvarosloví, včetně staročeských jednoduchých minulých časů). Následuje částka dvanáctá, stručné zpracování syntaxe (s. 227253). Česká slova jsou opatřena německými ekvivalenty.

Na první vydání mluvnice reagoval v Muzejníku jako recenzent jiný gramatik češtiny (srov. MalýMluv1845) Jakub B. Malý (Malý 1849). Kriticky práci hodnotil indoeuropeista August Schleicher (Schleicher 1850: 752–753), nespokojený s nesystematičností zmínek o staré češtině (v době po vydání Šafaříkovy historické mluvničky /Šafařík 1845/ žádal vyšší úroveň) nebo s jednotlivostmi v tvarosloví.

České texty jsou vysázeny antikvou s vyznačovací polokurzivou, německé ekvivalenty frakturou.

Jazykyčeština, němčina
Primární literatura
  • Tomíček, Jan Slavomír. Česká mluvnice nově vzdělaná. Praha, 1850. eKniha Google (fotokopie tisku Österreichische Nationalbibliothek, Wien, sign. 92260-B), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Tomíček, Jan Slavomír. Česká mluvnice nově vzdělaná. Praha, 1850. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. 2-0031.833, dostupné z WWW: < viz zde>
  • Tomíček, Jan Slavomír. Česká mluvnice nově vzdělaná. Praha, 1850. Digitální fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. 2-0031.833, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 110 (č. 19/19).
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 4/I: S–T; 4/II: U–Ž. Red. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, s. 966–968 (heslo Lenky Kusákové), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Malý, Jakub. Rec. Česká mluwnice nowě wzdělaná… Časopis Českého museum, 1849, roč. 23, č. 4, s. 120–131. Fotokopie tisku uchovávaného v Městské knihovně Horažďovice, sign. Z 10 D 9, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Schleicher, August. Über böhmische Grammatik, mit Berücksichtigung der vorhandenden ausführlicheren böhmischen Grammatiken. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 1850, roč. 1, s. 725–756. Dostupné z WWW: <viz zde>
  • Šafařík, Pavel Josef. Počátkowé staročeské mluwnice: úwod k wýboru staročeské literatury. Praha: synové B. Háze, [1845]. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 C 206, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 148 (Calve Jan Bohumír) a 422n. (Jeřábek Jan Karel) — elektronická forma textů přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde> a <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace29. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).