Krátká mluvnice česká pro Čechy

Jakub Malý. Krátká mluvnice česká pro Čechy. Praha, 1845.

Listování
Autor

Jakub Malý

Jakub Budislav; Jakub Josef Dominik

ZkratkaMalýMluv1845
Transkribovaný titulKrátká mluvnice česká pro Čechy
Transliterovaný titulKRÁTKÁ| MLUWNICE ČESKÁ| PRO| ČECHY
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelSynové Bohumila Haase
Vročení1845
Vydání
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 4783
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

Rozsah1–78.4 [*]4 = s. [1–3] — 4 — [5] — 6–92 — [93–96]
Charakteristika

Stručná mluvnice češtiny napsaná pro Čechy Jakubem B. Malým (1811–1885), překladatelem, „literárním pracovníkem“, autorem naučných slovníků i politickým myslitelem. Podle předmluvy koncipoval Malý tento text jako stručný, protože obsahuje jen to, co potřebuje z mluvnice znát rodilý český mluvčí (s. [3]). V roce 1851 pak k němu do páru vydal německy psanou mluvnici češtiny pro Němce (MalýSprach1851).

Text tvoří tři části:

Slovozpyt je naukou o devíti slovních druzích (s. 1069).

Skladna je syntax — i s poučením o slovosledu a přídavkem o oslovování a titulech (s. 7083).

Dobropísemnost obsahuje základní pravidla pravopisná (s. 8491).

Doplňkem je u Jungmannova žáka očekávatelná, ale v celku české slovesnosti dost pozdní kapitolka o časomíře v české poezii (s. 91 a 92).

 

Text je vysázen antikvou s vyznačovací polokurzivou.

Jazykyčeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Malý, Jakub B. Krátká mluvnice česká pro Čechy. Praha, 1845. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 F 554/D.1, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Malý, Jakub B. Krátká mluvnice česká pro Čechy. Praha, 1845. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 4783, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Malý, Jakub (heslo Ondřeje Bláhy).
  • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 110 (č. 19/18).
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 3/I: M–O; 3/II: P–Ř. Red. J. Opelík. Praha: Academia, 2000, s. 84–87 (heslo Lenky Kusákové), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 333–334 (Haase Bohumil st.) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).