Böhmische Grammatik zum Gebrauche der Deutschen, wodurch sie diese Sprache auf eine leichte Art in kurzer Zeit gründlich erlernen können; nebst verschiedenen böhmisch-deutschen Gesprächen, auserlesenen Histörchen, Erzählungen, Fabeln, dann eigenen Namen der Länder, Städte, Flüsse, Völker, Orden, Sekten, Männer, Weiber und der heidnischen Gottheiten

Karel Hynek Thám. Böhmische Grammatik zum Gebrauche der Deutschen, wodurch sie diese Sprache auf eine leichte Art in kurzer Zeit gründlich erlernen können; nebst verschiedenen böhmisch-deutschen Gesprächen, auserlesenen Histörchen, Erzählungen, Fabeln, dann eigenen Namen der Länder, Städte, Flüsse, Völker, Orden, Sekten, Männer, Weiber und der heidnischen Gottheiten. Praha (Prag), 1801. Vydání čtvrté, rozšířené a vylepšené.

Listování
Autor

Karel Hynek Thám

Karl Ignaz; Karel Václav Ignác; Tham

ZkratkaThámGram1801
Transkribovaný titulBöhmische Grammatik zum Gebrauche der Deutschen, wodurch sie diese Sprache auf eine leichte Art in kurzer Zeit gründlich erlernen können; nebst verschiedenen böhmisch-deutschen Gesprächen, auserlesenen Histörchen, Erzählungen, Fabeln, dann eigenen Namen der Länder, Städte, Flüsse, Völker, Orden, Sekten, Männer, Weiber und der heidnischen Gottheiten
Transliterovaný titulBöhmiſche| Grammatik| zum| Gebrauche der Deutſchen,| wodurch ſie| dieſe Sprache auf eine leichte Art in| kurzer Zeit gründlich erlernen können;| nebſt| verſchiedenen böhmiſch-deutſchen Geſprächen,| auserleſenen Hiſtörchen, Erzählungen, Fabeln,| dann eigenen Namen der Länder, Städte, Flüſ-|ſe, Völker, Orden, Sekten, Männer, Wei-|ber und der heidniſchen Gottheiten
Místo tiskuPraha (Prag)
Tiskař/nakladatelJan Josef Diesbach (Johann Diesbach)
Vročení1801
Vydáníčtvrté, rozšířené a vylepšené
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 6526
KnihopisK16146
Formát

Rozsah*6+1 A–T8 U4 X1 = s. [I–XIV] — [1] — 2–314
Charakteristika

Čtvrté vydání mluvnice Karla Ignáce Tháma (1763–1816) (srov. ThámSprach1785). Vzhledem k četnosti vydání je zapotřebí považovat Thámovu mluvnici za úspěšnou — i když její autor, marně se pokoušející získat v konkurzu místo profesora češtiny na univerzitě v Praze (proti Pelclovi a potom proti Janu Nejedlému), se po celý život potýkal s existenčními problémy. Že mu velmi záleželo na odbytu mluvnice, napovídá i titul knihy, starobylým způsobem prozrazující leccos z obsahu, aby čtenáře co nejvíc upoutal.

Základní prvek struktury knihy tvoří díl (Theil):

1. díl (Von der Fertigkeit richtig zu reden, s. [1] až 190) spojuje nauku o literách s poučením o ohýbání slov i syntaxi. Thám předkládá 8 deklinací substantiv (vydělených tradičně podle zakončení genitivu singuláru; od s. 22), čtyři konjugace (býti a pak tradiční tři typy volám, učím, miluji/hynu; k pravidelným slovesům srov. od s. 91).

Deklinační vzory substantiv (mírně odlišný od ThámSprach1785 a od ThámUnterricht1804, ale shodný s vydáním gramatiky z roku 1804):

A. maskulina: I. pán, strom; II. císař, měsíc;

B. maskulina a feminina: III. vládyka, brána;

C. feminina: IV. růže; V. ctnost;

D. feminina a neutra: VI. paní, znamení;

E. neutra: VII. slovo; VIII. tele, pole.

 

2. díl (Von der Orthographie…, s. 193201) je stručný a poučuje o pravopise.

 

Vloženy a přiloženy jsou doplňky Vom Reime (s. 191192) a rozsáhlý blok 69 číslovaných cvičných textů (s. 254286) se slovníčkem (s. 286314).

Podle Lenky Kusákové (Kusáková 1985) reagoval Thám na výtky, které si vysloužilo 3. vydání jeho mluvnice, a zavedl v 4. vydání větší systematičnost.

 

Pro typografické odlišení českých a německých textů bylo použito tradičního prostředku — fraktury (němčina) a švabachu (čeština).

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Tham, Karl Ignaz. Böhmische Grammatik zum Gebrauche der Deutschen, wodurch sie diese Sprache auf eine leichte Art in kurzer Zeit gründlich erlernen können; nebst verschiedenen böhmisch-deutschen Gesprächen, auserlesenen Histörchen, Erzählungen, Fabeln, dann eigenen Namen der Länder, Städte, Flüsse, Völker, Orden, Sekten, Männer, Weiber und der heidnischen Gottheiten. Prag, 1801. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 C 20), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Tham, Karl Ignaz. Böhmische Grammatik zum Gebrauche der Deutschen, wodurch sie diese Sprache auf eine leichte Art in kurzer Zeit gründlich erlernen können; nebst verschiedenen böhmisch-deutschen Gesprächen, auserlesenen Histörchen, Erzählungen, Fabeln, dann eigenen Namen der Länder, Städte, Flüsse, Völker, Orden, Sekten, Männer, Weiber und der heidnischen Gottheiten. Prag, 1801. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 6526, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi, díle a tiskaři)
  • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Thám, Karel Václav Ignác (heslo Jiřího Černého).
  • Kusáková, Lenka. Nejedlého kritika Thámovy české gramatiky z r. 1798. Naše řeč, 1985, roč. 68, s. 135–140, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 4/I: S–T; 4/II: U–Ž. Red. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, s. 894–896 (heslo Lenky Kusákové), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Newerkla, Stefan Michael. Toulka příspěvky vídeňských učitelů češtiny k národnímu obrození (k 225. výročí založení bohemistiky ve Vídni). Listy filologické, 2001, roč. 124, č. 1–2, s. 107–113 (zde s. 110). Fotokopie v databázi JSTOR dostupné z WWW: <viz zde>
  • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 1121–1122.
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 211 (s. v. Diesbach Josef Emanuel) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace16. 12. 2022
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).