Erster gründlicher Unterricht in der böhmischen Sprache nebst Leseübungen für Deutsche

Karel Hynek Thám. Erster gründlicher Unterricht in der böhmischen Sprache nebst Leseübungen für Deutsche. Praha (Prag), 1804. Vydání první.

Listování
Autor

Karel Hynek Thám

Karl Ignaz; Karel Václav Ignác; Tham

ZkratkaThámUnterricht1804
Transkribovaný titulErster gründlicher Unterricht in der böhmischen Sprache nebst Leseübungen für Deutsche
Transliterovaný titulErſter| gründlicher Unterricht| in der| böhmiſchen Sprache| nebſt| Leſeübungen für Deutſche
Místo tiskuPraha (Prag)
Tiskař/nakladatelJan Josef Diesbach (mit Johann Diesbachschen Schriften)
Vročení1804
Vydáníprvní
ExemplářNárodní knihovna České republiky, Praha, sign. 8 K 581
KnihopisK16168
Formát

RozsahA–G8 = s. [1–4] — 5–23 — [24] — 25–36 — [37] — 38–112
Charakteristika

Karel Ignác Thám (1763–1816) vydal kromě základní řady svých mluvnic i další jazykové příručky. V roce, kdy publikoval páté vydání své gramatiky, vyšlo i toto zpracování mluvnické látky, které má s Thámovými gramatikami tematicky i formulačně mnoho společného. I ono je určeno pro německy mluvící zájemce o češtinu. Autor zdůrazňuje, že toto zpracování je určeno pro začátečníky (s. [3]), ale zestručnění se týká hlavně čítanky a detailů — základní stavba knihy je stejná jako v autorových gramatikách.

Výklad tedy opět otvírá poučení o „výslovnosti“ (vlastně o čtení liter): s. [5] až 23. Zaujme explicitní doklad (s. 18) o tom, že psané náslovné <v-> má platnost dlouhého [ú]. Po poučení o pravopise (s. [24] až 36) přechází autor k tvarosloví substantiv (s. [37] až 54).

Deklinační vzory substantiv jsou mírně odlišný od ThámSprach1785 i od ThámGram1801 a překvapivě i od vydání Thámovy gramatiky z roku 1804:

A. maskulina: I. zeman, zvon; II. mečíř, měsíc;

B. maskulina a feminina: III. družba, síla;

C. feminina: IV. země; V. ctnost;

D. feminina a neutra: VI. paní, jmění;

E. neutra: VII. právo; VIII. tele, pole.

Následují vzory adjektiv (s. 5463), číslovek (s. 6366), zájmen (s. 6770), sloves (býti a tři tradiční deklinace: volám, učím, miluji/hynu; s. 7188). Po pasivu a futuru dokonavých sloves (zavolám; s. 8991) pak zbývají předložky (s. 9293) a devět dvojjazyčných cvičení v četbě (Leseübungen, s. 94112). Na poslední straně (112) doporučuje autor vlastní slovník, vydaný v témže roce 1804.

 

Německý výklad je tištěn frakturou, české texty a jednotlivá slova švabachem.

 

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Tham, Karl Ignaz. Erster gründlicher Unterricht in der böhmischen Sprache nebst Leseübungen für Deutsche. Prag, 1804. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 8 K 581, dostupné z WWW:<viz zde>
  • Tham, Karl Ignaz. Erster gründlicher Unterricht in der böhmischen Sprache nebst Leseübungen für Deutsche. Prag, 1804. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 8 K 581, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi, díle a tiskaři)
  • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Thám, Karel Václav Ignác (heslo Jiřího Černého).
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 4/I: S–T; 4/II: U–Ž. Red. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, s. 894–896 (heslo Lenky Kusákové), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 1121–1122.
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 211 (s. v. Diesbach Josef Emanuel) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace16. 12. 2022
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).