Němec, Igor: Rekonstrukce lexikálního vývoje

Němec, Igor. Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha, 1980.
<<<<<185186187194–195196>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[196]číslo strany rukopisu[academia]

NAKLADATELSTVÍ ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD

Tematická skupina 12/5

21‑018‑80

Cena brož. výtisku Kčs 30.-

509‑21‑827

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).