Němec, Igor: Vývojové postupy české slovní zásoby

Němec, Igor. Vývojové postupy české slovní zásoby. Praha, 1968.
<<<<<173174175176177178179180181>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[177]číslo strany rukopisuSLOVNÍ REJSTŘÍK

A 11.31 ač, ačkoli 27.2 adamant 30.11 advent 30.11 achát 30.11 ajta 30.31 alchymie 33, 34 alkoholismus 26 aloe 2.31 ambit 30.32 anděl, anjel 30.11 ano 20.1 anoť 11.34 antialkoholismus 26 anýz 30.11 apoštol 30.11 arcidílo 30.14 arciuličník 30.14 arcizloděj 30.14 ares 2.3 arch, archív 30.11 asymetrický 26 atašé 30.1, 30.1111.32 aut 30.11 auto 30.14 autodílna 30.14 automobil 30.14 azbuka 30.1111.31, 30.32

Baba, bába 27.3 bačkora 30.11 bádati 22 bahniti se 20.12, 20.122 bachráč 26.22 báje 30.31 bajonet 30.11 baklažán 30.11 baliti 20.12, 22, 35.6 barva 30.11 barvínek 2.32 barvíř 30.11 bas 30.11 bašta 30.11 báti se 2 báti se mar 30.2 baviti (čeho) 20.13 baviti se 5.21 bavlna 30.1, 30.14 bazilišek 2.32, 30.11 bdíti 16 běl 11.1 běleti (se) 10.32, 25.13 běloch 30.31 bělostkvúcí 14.23 běloši 25.32, 25.4 beran 26.1, 33 bercě 9.13 Beroun: z Berouna 3.41 bez 3.43 Bezděz 9.23, 12, 14.1 bez chyby 11.26a, 27.13 bez otaza 3.43, 25.31 bez počtu 3.43 bez prodlení 5.21 bez ptaní 3.43, 25.31 beze sporu 3.43 bifloun 26.22 bílý 25 biret 30.11 biřmovati 30.11 biskup 30.11 biskupiti 3.32a bíti 20.14 bíti se 5.21 bíti sě 3.532 bitý 31.23 blednouti 25.13 blekotník 30.32 blesknouti se 2 blikotati na oči 30.32 B1 blízati 20.12 blízek 11.21 blízko 11.23 blízký 11.21 blíž, blíže 2.2 blouditi 27.13 blščieti 10.32 bludná hvězda 30.32 blyštěti (sě) 2.2 blyštěti se 10.32 bobr 23 bobřina 23.2, 28 bodrý 30.31 boháč 19.2 bohatěti 28 bohatiti 20.13 bohatnouti 10.22, 25.13, 25.4, 28 bohatý 19.2 bohatýr 30.11 bohém 30.11 bohudík 25 bochník 30.11 Boleslav 14.1 bořiti 20.123 bota 30.13 bouda: dělat na někoho boudu 20.113 bouřlivák 26.22 bradou vzhůru 31.24 bratřie 9.31 bratřiti sě 30.32a bráti 20.14 brázditi 30.32 brdo: na jedno brdo 32.2, 34 brija 30.11 brliny 20.113 broditi 14.11 broditi se 10.32,16 brokát 30.11 broubiti 20.12 brouk 30.11 bručet 30.13 brumajzl 26.212 brumla 26.212 brvy 30.31 brzda 30.31 brzo 11.23, 11.25 břemeno 20.14 březí 20.14 břichoplncě 9.13 břísti 10.32, 14.11, 16 břitov 2.32 bublinovat 2.4 budiž 14.3 budoucí 10.34 budu nesa 11.12 bufan 3.42 bunda 30.11 buřič 33 by, bych… 7.3, 10.26 bydliti 10.13 bysem, bysme 10.26 býti 17.4 bzučet 26.22

Cajk 30.11 calta 30.11 car 30.11 cedr 30.11 cedule 30.11 cela 30.11 cestopis 30.31 cestou čeho 27.11 cibule 30.11 cic 30.11 cihla 30.11 cícha 30.11 cikorie 30.11 cíl 27.11 cimbuří 30.11 cimprlína 30.11 cín 30.11 cinkvajs 26.212 ciráty 30.11 cirkus 30.11 cítiti 20.12 citovati 30.11 coknička 30.11 cukr 30.11 cuzobercě 9.13 cútiti 20.121 cvikat 30.11 cvikéř 26.211 B, 30.11 cvilink 30.11 cypřiš 30.11

Čabrak 30.11 čachr 30.11 čajznout 26.212 čáka 30.11 čakajúcí 10.34 čakan 30.11 čaloun 30.11 čapka 30.11 čaprún 31.1 časiti se 20.13 časopis 30.31 časování 30.31 často 11.23, 12, 35.6 častý 11.23, 35.6 Čechové, Čechy 9.24 čekatel(ka) 17.1 čeledín, čeledina 9.31 černěti 25 černoši 25.32, 25.4 černý 25 černý kašel 5.21 česati 20.14, 25 čěstě 11.23, 12, 35.6 čěška 2.11 češtiti 20.13 četník 30.11 četný 30.31 číncě 9.13 činiti 2.22 činžě 2.32 čistec 14.13 čitelný 3.41 číti 30.31 článek 20.21 člen 20.21, 26 člének 20.21 člověčí 9.22 čnělka 30.31 čníti 30.31 čtidlo 30.32 čtverec 30.31 čuba 3.42 čubajzna 26.212 čučet 26.2 čumět 26.212 čumprlína 2.4 čundrati 30.11 čupřina 30.11 čutora 30.11

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).