[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

čer[32r]číslo strany rukopisuvenati, tehdá přičiň k tomu vosku čistého červeného a pryskyřice a galbanumcizojazyčný text, zvaře jen u vinném octě, ale viece vosku nežli galbanumcizojazyčný text, i povařiž toho spolu málo a koštuj na železe, ať by hustá, ani žídká nebyla, nebo to muožeš volejem opraviti. Pak, kdyžť se zdáti bude, dejž ji na studenú vodu, a chceš li mieti tu mast lepší a ušlechtilejší, tehdy přidej k ní serapinumcizojazyčný text, a budeť mast dokonalá.

Mast bielá

Takto máš dělati mast bielú vedlé naučenie a správy mistra Mikuláše pesalského. Nejprvé vezmi plajvajsu, cožť se zdá, a zetřiž jen dobře, pak vezmi galbanumcizojazyčný text a nechť zevře [u]text doplněný editorem vinném octě. Pak rozpusť tiem octem ten plajvajs a tři [32v]číslo strany rukopisuto spolu, ažť ten ocet zmiše, pak vezmi mastix a kadidlo bielé, na prach ztlučené, i přidejž toho k té masti a tři to opět spolu, přilévaje k tomu ruožené vody po málu, pak, kdyžť ta voda v té masti zmizé, tehdy ji rozdělej namiesto volejem ruoženým, máš li, nebo dřevěným. A toť bude mast bielá dokonalá přednie, kterážto vysušuje všeckny vlhkosti z ran a všeckny mokrosti talovem tekúcé a všeckny věci slané, sprýštěné vokolo ran suší a chladí a hodí se k každé ráně zapálené červeností a kteráž se velmi hnojí.

Bielá

Mast bielá jiným obyčejem takto se dělá: Nejprvé vezmi klét od střiebra a plejvajs a zetřiž to velmi drobně, [33r]číslo strany rukopisucož nejlépe budeš moci, pak vezmi miezku koliandrovú a lítého octa i směsiž to spolu, pak přičiň k tomu voleje ruoženého a tři to spolu, což nejlépe budeš moci, až do bělosti, a chceš li, přičiň k ní miezky rútěné, a budeť ještě lepšie. A tať se mast hodí proti všem zlým neštovicém a pryskejřom, jakoť velmi pálé a velikú horkost a bolest činie a votok červený z sebe vydávají, a proti všem přímětom[ad]přímětom] prziemyetom a jiným bolestem.

Mast červená

Mast červená takto se dělá: Nejprvé vezmi červené kořenie a vopeř je čistě, pak vydřiž z něho vostržeň a zavrž, a to kořenie zsekej a ztluc s čistým májovým máslem a přičiň k tomu nátržníku

X
adpřímětom] prziemyetom
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).