[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

všec[27r]číslo strany rukopisukny nemoci studeností uražené léčí[z]léčí] aleczy a dává jim vlažnost a živnost zase, neboť jest ta mast převelmi prorazitedlná všech chromot a žil všelikých úduov.

Fuskumcizojazyčný text

Takto máš dělati mast smědú narošťující, kterážto slove fuskumcizojazyčný text, vedlé naučenie a zprávy velikého mistra a lékaře dospělého, mistra Avicenny, takto se dělati má: Vezmi voleje dřevěného [#]obrázek nebo jiný grafický prvek[7]značka pro jeden a půl libry, vosku čistého 4 loty a řecké smoly 2 loty, loje skopového 4 loty, kadidla bielého lot, terpentiny 2 loty, černé smoly přepuštěné 4 loty, serapinumcizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek[8]značka pro polovinu lotu, mastix [#]obrázek nebo jiný grafický prvek[9]značka pro polovinu a [27v]číslo strany rukopisugalbanumcizojazyčný text [#]obrázek nebo jiný grafický prvek[10]značka pro polovinu lotu, pak vlíž volej na pánev a vlož tam ten vosk a nechť se rozpustí. Pak černú smolu a řeckú smolu, pak loj skopový a potom terpentinu. Pak serapinumcizojazyčný text a galbanumcizojazyčný text a naposledy mastix a bielé kadidlo, ale majíť prvé ty všecky věci ztlučeny na prach bejti, kromě vosku a smoly. Pak vařiž to spolu na tichém vohni a vždy miešej špatulí, pak, když se zdáti bude, staviž ji doluov a nepřestávej jie miešeti, ať by se v ní prachové nesrazili, ažť se zsadí, a koštuj jie na železe, ať by velmi hustá ani žídká nebyla, nebo to muožeš opraviti olejem a vařením, neboť nemá býti [28r]číslo strany rukopisuvelmi hustá. Takéť k ní někteří přidávají prachu z semene sena řeckého. A tať se mast hodí proti ranám smrdutým a vyhnilým, neboť je náramně masem naplňuje a narošťuje, což v nich vyhnije, a smrad z nich vyhoní a náramně rány celí, i protož se hodí jako jedna mast mezi všemi.

Apostoliconcizojazyčný text

Takto máš dělati mast, kterážto slove apostoliconcizojazyčný text, vedlé naučenie mistra Avicenny, kterážto táhne k sobě všeckny věci, kteréž v ranách jsú. Nejprvé vezmi galbanumcizojazyčný text, serapinumcizojazyčný text, armoniaku, a to každého lot, vosku 6 lotuov a puol libry octa a směs to spolu a povař málo, pak vezmi [28v]číslo strany rukopisumastix a bielé kadidlo, a to každého lot, i ztluc to na prach a přičiň k tomu pryskyřice lot a směs v hromadu a rozpusť a potom proceď na studenú vodu, pak, zbera ji doluov, i zdělejž ji mezi rukama při vohni, přičině voleje, ať by velmi tvrdá nebyla. A tať mast hojí všeckny rány a hnilosti vyčišťuje a masem narošťuje.

Mast apostolicon

Mast, jako slove apostoliconcizojazyčný text, jiným obyčejem takto se dělá: Vezmi reziny smrkové čtvrt libry a aurypigmentumcizojazyčný text asi 6 lotuov a sádla nedvězého a jezevčého obojieho [#]obrázek nebo jiný grafický prvek[11]značka pro polovinu libry a aloe epaticumcizojazyčný text 2 loty. Pak vařiž to všeckno spolu, a kdyžť se zdáti bude, tehdy ji zstav a nechajť

X
zléčí] aleczy
7značka pro jeden a půl
8značka pro polovinu
9značka pro polovinu
10značka pro polovinu
11značka pro polovinu
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).