[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

přie[13r]číslo strany rukopisuliš hnojila, tehda jen věž třikrát dnem, a to proto, ať by jemu plena neprohnila. A tu ránu máš vždy čistě vytierati a vysušovati namiesto, což nejlépe budeš moci, čistú bielú plenú. A tak čině a pilnost s rozumem k tomu přikládaje, zhojíš každého z[3]nadepsáno „s“ boží pomocí, cožť jediné smrtedlného nenie.

Komuž jest nos rozťat

Takto pak máš hojiti každého, když komu bude nos rozťat. Nejprvé ohledej pilně, jde liť jemu rána skrze chřiepie. Tehdy učiň takto: Heftuj jemu nos podlé obyčeje[h]obyčeje] obyczegy, pak rozdělejž bielek vaječný s bielým kadidlem a namoč v tom čistú koudeli lněnú a polož na tu ránu a nerozvazuj toho váza[13v]číslo strany rukopisunie až do třetieho dne, ať se pod tiem stvrdí a sroste[i]sroste] ſroſto v hromadu. Pak, vezma pisk od péra nebo cievku, i vstrčiž mu ji v nos, a to proto, ať by mu ta chřiepina nezarostla, ať by mohl tudy dobrý a prostraný duch mieti a ta nečistota ať by mohla od něho jíti. Pak, když jeho převazovati budeš, tehdy ohledej pilně, jde liť jemu nos ruozno a nesrostlyť sú se chřiepie v hromadu. Tehdy udělej jemu opět týž flastr nový a stiskni jemu nos dobře v hromadu, ať by jemu ruozno jíti nemohl, a polož mu na to ten flastr nový a nech jeho, ať dobře přischne a tvrd [14r]číslo strany rukopisubude, a dávej jemu traňk píti, a potom jeho věž mastí rannú jakožto jinú ránu, ažť se namiesto zhojí.

Ktož jest šípem raněn kdež koli

Tuto se pokládá opět jiné naučenie mistra Antonie, kterak máš hojiti a léčiti lidi, kteříž jsú kde šípem raněni, a řka takto, že nemáš ihned toho šípu vnáhle vytahovati, a to proto, aby jeho nestrhl, ať by v tobě neostal. Nebo takovú věc máš velmi pilně znamenati a ohledati, vězí liť ten šíp v člověku hluboko nebo v jakém miestě nebo údu vězí, jestli to miesto škodné, či li nic. Tehdy učiň takto: Ujma ten šíp za střeliště [14v]číslo strany rukopisuvelmi dobře, i tiehniž jen ven poznenáhlu, tak hledě, aby jeho nestrhl. Pakliť by se přihodilo, žeť by ten šíp stržený byl, a ty jeho nevěděl, kde hledati, učiniž takto: Vezmi hladké železo, kteréť k tomu připraveno jest, i zmažiž je mastí dobře a pustiž je v tu ránu znenáhla a smakej jím velmi pilně v té ráně, zda by jím kde ten šíp počíti a osmakati mohl právě, v kterém miestě vězí. A když jen dobře osmakáš a právě počiješ, tehdy učiň takto: Vezmi břitvu k tomu připravenú i prořežiž mu jí tu ránu tak, aby mohl do nie volně a právě po ten

X
hobyčeje] obyczegy
isroste] ſroſto
3nadepsáno „s“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).