[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

telecie a syrnú polévku a kaši mandlovú a jiné dobré kaše a polévky. A nejez nic s pepřem, ani s šefránem, ale jez rád všecky krmě s muškátovým květem a zázvorem. Neboť to mozk silní a krev čistí a rodí a mdloby srdečné odhoní. Také muožeš jiesti k žádosti čisté jablko pečené a z ryb ježdík a vokún, a když se zhojíš a zdráv budeš, tehdy jez zase, cožť se líbiti bude, neboť mnohý skrze své nechovánie umierá nebo v škodu upadá, a toť vše bývá lékaři připsáno.

Vejstraha lékařův

Tuto se pokládá jedna správa a naučenie mistra Galiena pro nedoučené lékaře ranné, aby se uměli spravovati a vystřiehati ran smrtedlných a škodlivých, aby tudy, chtiece dary vzéti, i neupadli skrze to v hanbu a v škodu. I protož náprvé každý lékař znamenati má, jestli rána smrtedlná, čili nic, neboť bývá hlava rozličně raněna a někdy suchými ranami zbita a zmožděna. Neboť včas bývá leb rozbita a proražena a kuože na ní celá ostává. A časem maso až do kosti a včas skrze leb až do pleny a včas skrze plenu až do mozku, a toť jest raněnie smrtedlné. I protož se má každý vystřiehati a varovati léčiti všech těchto ran a úduov, nejprvé mozku, srdce, žluči, žaludku, střev, ledvin, páteře mozkového a měchýře. Nebo ktož jest v takové miesto raněn, v toho se nemáš uvazovati, neboť jistě umře, a ty by nadarmo s ním pracoval, a strach, že by toho hanbu měl. I protož se jest lépe rozumem spravovati a takových se věcí vystřiehati, nežli hanbu a pomluvu bez užitku trpěti.

Smrtedlné raněnie

Tuto se pokládá naučenie mistra Avicenna, kterak máš poznati na každém člověku smrtedlné raněnie, a zvláště, ktož jest v hlavu raněn, jestli skrze plenu u mozk raněn. Takto na něm poznáš: Nejprvé stratíť rozum a oči jemu červeny a krvavy budú. A cožť kolivěk jiesti anebo píti bude, tohoť nic nezachovává. Ale všecknoť zase vyvrátí a na potřebu jíti moci nebude. A jazyk jemu v hrdle černati bude a budeť sobě na hlavu za obyčej sahati, a čímž jeho kolivěk uviežeš, toť on všeckno doluov strhá. I protož znej, na komž jsú takové znamenie, odbuď jeho, jakž budeš moci, nebo jeho nezhojíš, ani jemu pomuožeš, než poruč jeho pánu bohu, a buď jeho raději bez hanby a pomluvy prázden.

Kterak máš počéti hojiti raněného

Tuto se pokládá správa a naučení mistra Antonie, kterak máš počieti hojiti a léčiti všelikého raněného,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).