[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Ktož jest v hlavu zbit ranami suchými

Takto máš hojiti každého, ktož jest velmi v hlavu zbit ranami suchými tak, že by chtěl pro velikú bolest smysla zbejti, a zvláště když jemu hlava oteče a kuože na ní celá bude. Takto jemu učiniti máš, jakoť mistr Avicenna radí, kaž jemu krev púštěti z hlavné žíly, ať mu tudy ta krev zbitá vyjde ven, ať mu se hlava viece nenadýmá, ať by se nezbláznil. Pak, vezma otruby šrotové a máslo, máš li májové nebo toto nové nepřepuštěné, i ztluciž to dobře spolu jako kaši a povař toho na rendlíku, pak, namaže toho štědře na plenu, i přiložiž mu to na to zbitie, a to učiň jednú, druhé i třetie, a jestliť by pak to nespomohlo, tehda učiň takto: Rozřež jemu kuoži na té ráně a ohledej pilně, zdať by jemu byla leb proražena nebo vlomena, a budú liť v ní které kosti zdrobené, vybeř je ven. A potom jemu tu ránu leč a hoj mastmi, kteréť k ranám slušejí. Než traňkuov jemu píti nedávej, aby jeho nezmámil, a kdyžť jemu ta rána počne dobře celeti, tehdy mu udělej flastr, vezma aposstolykoncizojazyčný text, i kladiž mu jen na tu ránu, a toť mu jí vyhnojí a vytáhne z nie tu nečistotu ven a zacelíť mu tu ránu velmi lechce a beze vší bolesti.

Komuž jest leb v hlavu vražena

Když jest komu leb velmi v hlavu vražena nebo vlomena, takto jemu spomoci máš, jakoť mistr Kalienus radí: Nejprvé vohol jemu hlavu, pak zmažiž mu dobře tu bolest bobkovým olejem a potom vezmi vlaské ořechy, vlaský kmín, jalovec a šalviji i ztluciž to dobře spolu a udělej z toho flastr, rozpustě to dobrým vínem, i položiž jemu teple na hlavu mezi dvěma plenoma, a to čiň, až se toho úrazu zhojíš.

Žehnánie ran

Tuto pokládá mistr David, ten dospělý lékař v lékařství ranném, a pravě nám takto a řka, ktož chce rány žehnáním a slovy hojiti a umělý a dokonalý lékař býti, ten má věděti a uměti rozličná žehnánie, a zvláště k ranám, neboť tomu chtie mnozí mistři a lékaři ranní, a praviece takto, že tak mnoho i viece muože býti uléčeno a uzdraveno rozličných ran a bolestí, jakž kolivěk přišlých, slovy dobrými a žehnáním jako kterými mastmi a rozličným kořením. Nebo jest pán buoh všemohúcí dal moc kamení, koření rozličnému a slovom dobrým, nebo jest samým slovem všeckny věci z ničehéhož stvořil, a učiněny jsú. I protož nemá proti tomu nižádný mluviti, ani se tomu protiviti, nebo všeliká potřeba své právo má.

Ktož chce rány žehnáním hojiti, ten učiň takto: Když přídeš k raněnému po nejprvé,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).