[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

nezvětrá. A tať se mast hodí na všeckny rány sečené i bodené, kteréž kolivěk na člověčiem životě jsú vodevřené, neboť pod tú mastí žádná rána ani oteče, ani se k ní co přivrže, ani mrtvé maso ruosti bude, ani se pod ní rána zapálí, ale hojíť se pod ní každá rána beze všie bolesti čitedlné a nenie jí rovné mezi všemi mastmi jinými.

Celicé

Mast celicie a velmi rychlá k hojení takto se dělá: Vezmi čistú pryskyřici a moč ji devět dní v čisté vodě prúdové, pak, slije tu vodu doluov, i vypeřiž ji čistě novú vodú a ponech jie státi na slunci, ať vosákne, pak vraziž v ni některý bielek z vejce, pak vezmi síry na prach tlučené, tolikéž jako té pryskyřice, a loje jelenieho tolikéž a sádla starého vymočeného a volej lněný nebo dřevěný, i vařiž to spolu za chvíli, a potom přidej k ní voleje z vajec páleného a plajvajsu, cožť se zdáti bude, pak ztiehniž ji dobře a schovej. A tať mast bude celecí, velmi rychlá, což jí mazati budeš, a sušíť náramně všeckny věci.

Mast celicie

Mast převýborná, kterážto hojí rány u převelmi krátkém času a nedopustí žádnému zlému masu v té ráně ruosti a jest mast jistá a skušená, a tať se takto dělá: Vezmi lejna kozie a lejna psie, i zsuš to dobře a udělej z toho prach. Pak přičiniž k tomu stredi medové a potom rozdělej volejem dřevěným, a dělaje z toho flastry, klaď je na ránu, neboť se pod tiem divným obyčejem hojí.

Mast celicie

Mast celicé a velmi rychlá zhojiti každú ránu takto se dělá: Vezmi sádlo jezevčie a sádlo divoké kočky a sádlo staré husi, i zpustiž to tré v hromadu, ať bude mast, nebo což jí kolivěk mazati budeš, toť velmi brzo zacelé a namiesto se zavře a zahojí.

Celicé

Mast celicie, velmi ušlechtilá, takto se dělá: Vezmi čistú cibuli a zvař ji v dřevěném oleji velmi dobře, pak přičiniž k ní stredu čistého a múky bielé pšeničné i povařiž toho spolu, ažť počne hustnúti, a potom ji ztiehni a schovej, nebo což jí mazati budeš, velmiť se lechce pod ní hojí, a ránuť ledva znáti bude, takť ji zacelí.

Celicé

Mast celicie skušená každým ranám mistra Valiána, toho lékaře skušeného, takto se dělá: Vezmi bukvici vobojí i s kořenem, husí nožku, zanykl, celník, nátržník, řebříček, starček a šalviji, i ztluc to velmi dobře, a potom vezmi loj jelení nebo skopový, a to tak mnoho, jakž na té masti vidíš, a reziny smrkové a vosku čistého, i

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).