Maiestas Carolina, rukopis C

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 187r–199r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

[Generovaný obsah]

šlech[190r]číslo strany rukopisuticóv a zemanóv, aby nikdy žádný náš náměstek nemohl žádného hradu {císař ani král nic nemúž od český koruny odlúčiti bez povolení pánuo}marginální přípisek mladší rukou i nižádné vlasti, což k koruně české příslušie, odlúčiti a od koruny bez povolenie našich českých pánóv a zeman.

A to naše ustavenie aby věčně trvalo v našem českém království, kázali smy zjevně popsati i provolati, že všickni králové, české koruny naší dědicové, neb když by našich dědicóv nedostalo se, jehož bože nedaj, ale jiný bohem zvolený když by po naší smrti byl k Čechám který korunován, {přísahu činiti královú}marginální přípisek mladší rukou aby v jednom měsieci pořád zběhlém ode dne korunovánie měl přede pány i před zemany přísahu učiniti čistú, věrnú a pravú na knihách na svatém čtení zjevně, že těch zemí a hraduov nikdy od koruny české nemá odlúčiti zjevně ani tajně, ani žádného dielu, ješto k těm hradóm a zemiem příslušie, aby toho žádnému člověku ani dal ani prodal ani zastavil k věčnosti aniž do kterého času, ani za které jiné hrady změniti mohl s ižádným člověkem, ani kterému svému synu ani bratru ani otci aby v jich moc nepostupoval, ani které dceři ani své králové na nich věna nezapisoval a nezavazoval, než aby jich s pilností k koruně choval a k obecnému dobrému i k obraně a k pokoji české koruny.

A když by, jehož bože nedaj, přes tu přísahu jinak činil a to proměnil, aby toho sám buoh nad ním {pomsta buoh nad králem}marginální přípisek mladší rukou pomstil svú spravedlivostí. A pakli by který člověk svú smělostí proti {ha ha páni lakomí, ješto máte na království zápisy}marginální přípisek mladší rukou tomu ustavení kdy kterého hradu toho nebo dielu malého nebo ve[190v]číslo strany rukopisulikého

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).