Maiestas Carolina, rukopis C

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 187r–199r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

[Generovaný obsah]

[189v]číslo strany rukopisupokoj a bezpečnost jednali, kterážto kniežata zákony a práva ustaviec, aby u pokoji zpravovali, v lidech zlodějstva staviece i lúpež, všem pokoj učinili. Takéž my, Karel ciesař, v našem českém království, ješto jest od přirozenie na nás spadlo, mysl svú snažnú přikládámy a chcmy pilnost přiložiti, abychom rozličné nedostatky a nepokoje mezi lidmi stavili, ješto jsú se v našem království rozmohly přielišně, a abychom nebyli poznáni, bychom moci ciesařské, nám od boha pójčené, neužívali a obecného dobrého v lidech v lidech nám poddaných i pokoje svým netbáním nezjednávali, jakož na náš úřad ciesařský slušie.

A poněvadž mezi všemi jinými věcmi nám se zdá najvětšie přičiniti k nedostatku v našem českém království odlúčenie rozličných vlastí a krajin a hradóv mnohých od koruny královstvie českého, ješto jsú příslušely k sjednání spravedlnosti a pokoje i k stolu královstvie českého, ješto by hrady a vlasti naši předci a zvláště osviecené knieže a pán náš děd Václav druhý král bezmála od čtyřidcát let od koruny české odlúčili. To všecko s pomocí boží a našich všech věrných zemanóv našimi penězi i jich připuzením mienímy zase k koruně vyplatiti pro pokoj českého královstvie berni obecnú zemskú nám ode všie obce danú k tomu vyplacení vlasti a hraduov od koruny odlúčených.

A potom naší mocí ciesařskú zapoviedámy věčně s plnú radú i s povolením našich šlech[190r]číslo strany rukopisuticóv

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).