[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<629630631632633634635636637>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[633]číslo strany rukopisuspasenie mnohými činy hledajíc, o hřiešné lidi s diábly bojijíc, těmi i mnohými jinými činy bohu snažně slúžiec, nebeské dědičstvo jsú vyslúžili. To jsú světí anděli, o jichžto blažení a jich tichosti syn boží pověděl a řka: Blažení jsú tiší, nebo budú vlásti zemí.

Druzí jsú, ješto držie dědičstvo nebeské, nebo jsú svój statek za to davše, proměnu učinili. To jsú světí apoštoli, z nichžto jeden miesto všech Ježíše otázal a řka: Aj toť všecko, což jsme jměli, ostavivše i šli po tobě. Co nám tehdy bude, točíš kterú za to odplatu jmieti budemy? K tomu Ježíš odpověděl: Stokrát viece vezmete a věčný život jmieti budete. Aj toť krásná proměna. Toť jsú ti svatí apoštoli, jichžto hlas jako zvučná trúba po všem světu svatú vieru provolal jest. Toť jsú ti světí apoštoli, s nimižto jest buoh tak slavnú milost učinil, ež je ze všeho světa národa zvláště sobě zvoliv, s nimi po světu chodě, jim nebeská tajenstvie zjevoval. To jsú ti světí apoštoli, jěžto jest hospodin tak miloval, jež jich jest nechtěl již sluhami vzývati, ale přátely je nazval. A tak je u velikéj počsti jmieti chtěl, jež jim jest milostivě propověděl a řka: Ktož vás poslúchá, mne poslúchá. A ktož vás přijímá, mě přijímá. Toť sú ti apoštoli svatí, ještoť jsú z nebeské studnice rozum svaté viery načierajíc[1930]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. plodiecz“, veš svět obvlažili. Toť jsú ti světí apoštoli, jimžto jest syn boží najprvé tu přepovýšenú tajnici otevřel a jim zjevil tu převelikú své trojnosti jestojst. A to j’ tehdy bylo, kdyžto jim je řekl: Duch svatý, jehožto pošle bóh otec ve jmě mé, ten vás naučí

X
1930podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. plodiecz“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).