Hus, Jan: Knížky o svatokupectví

Stadtbibliothek Bautzen (Bautzen, Německo), sign. 4º 24, 105r–207r. Editor Navrátilová, Olga (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

[207r]číslo strany rukopisusvatokupecství poraziti a vypleti. K tomu rač pomoci milosrdný Spasitel. Jehož léta tisícieho čtyrstého třinádctého na den jeho v chrámě obětování od Panny Marie, od[485]„od“ připsáno na okraji Simeona na ruce vzetí, kterémužto dni Čechové říkají Hromnice. Ktož budeš čísti, patřiž, že úmysl muoj nenie, aby dobří byli pohaněni neb nuzeni. Ale aby ti od zlosti se ostřiehali a zlí, aby se pokáli. Amen.[486]Pod textem připsáno jinou rukou „Duši mamon kupčí, Šimon žáky, Asmodeus všecky. Simon amat Clerum, mamon merces, Asmodeus omnes. Knížka tato jest pana Šimona vod…“ (dále nečitelné).

X
485„od“ připsáno na okraji
486Pod textem připsáno jinou rukou „Duši mamon kupčí, Šimon žáky, Asmodeus všecky. Simon amat Clerum, mamon merces, Asmodeus omnes. Knížka tato jest pana Šimona vod…“ (dále nečitelné).
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).