Peristerius, Petr: Kázaní v neděli devátou po sv. Trojici…

Praha: Melantrich z Aventýna starší, Jiří, 1564. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 H 1622, f. A1r–I2r. Editor Vytlačilová, Veronika. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A1r–A1vA2rA2vA3rA3v–A4r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Kázaní v neděli devátou po sv. Trojici v kostele na Hradě pražském o vládaři nepravosti, přitom o přijimání velebné svátosti oltářní pod obojí spůsobou, tak jakž nyní vůbec žádajícím od conciliumcizojazyčný text svatého tridentského a nejvyššího biskupa dovoleno jest, učiněné skrze kněze Petra Peristeria z Tejna Horšovského, školastika a kazatele téhož kostela pražského

1564

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek Cum consensu reverendissimi archiepiscopi Pragensis.cizojazyčný text

Antonius, Dei gratia archiepiscopus Pragensis, legatus natus etc. Domino Petro Peristerio canonico et ecclesiastae Pragensis nostrae ecclesiae S. D.cizojazyčný text

Reverende Frater, percurri sermonem hunc et placet summopere dignusque; est, qui in publicum prodeat, addi quidem possint multa, cum sit materiam hanc disputandi, campus latissimus.cizojazyčný text

Sed sermo ad populum habitus in editione sua non debet excedere modum, suspitionis vitandae gratia et sufficiunt haec nostro instituto, quod Deus fortunet. Haec significare volui sine mora, ut aeditio maturetur.cizojazyčný text

Ex aedibus nostris 17 Septembris. Anno Domini 1564.cizojazyčný text

K Efezskym v 4. kapitole

Pilni buďte, abyšte zachovali jednotu ducha v svazku pokoje. Jedno tělo a jeden duch, jakož jste povoláni v jedné naději povolání vašeho. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Buoh a Otec všech, kterýž jest nade všemi a se všemi a ve všech nás.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 27 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).