Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

pochválen, že sem jeho za jiného neuznala, neb jistě pravím, že jest on byl, a byť pak chtěl toho příti, nevěř mu!“ „Nikoli,“ řekl jest mnich, „to jest veliké zlosynstvo a protivenstvie a k tomu velmi zle učinil. A jistě žes dobře udělala, žes jej takovú měrú pryč od sebe otehnala. Ale prosím tebe ještě, poněvadž tebe tak Buoh od zlé pověsti ostříhá. Jakož jsi již dvakrát mé rady uposlechla, že mi ještě toho neotpovíš po třetí, nežli by to měla komu z svých přátel neb muži oznámiti a ještě mi pokusiti otpustíš, mohl li bych toho potvorného čerta zuzditi, nebť sem, Buoh ví, měl za člověka dobrého i poctivého a za díl svatého. Pakliť nebudu moci od takových zlých úmyslóv jeho nikterakž odvésti, tehdáť dávám svým požehnániem moc a otpuštěnie, aby v těch věcech ve všech svú vuoli, pokudž se […“]text doplněný editorem[113]chybějící listy; Antonín Grund v edici Boccacciovské rozprávky, Praha 1950 doplňuje závěr povídky dle moderního překladu „Dekameronu“ Arnošta Procházky (Praha 1923), II, str. 32–34.

[Zlomek 1]text doplněný editorem

i s Svobodú i také s jinými

se všemi poddanými tvými

tu pak zvíme, směšno li ni…[115]torzovité slovo

kterýž v naší škole pobude

ač koli jeho neumoříme

shledáš, žeť jej ten smiech z…[116]torzovité slovo

nebo kdy mezi nás svobodu vys…[117]torzovité slovo

ať poviem, co jest mým udělá

dvorně mezi nimi rúhaje se ch…[118]torzovité slovo

a proti mně mé jest rotil

nalezna vodraného dosti

i dodral na něm šaty bez milosti

a ať poviem co ještě víc či…[120]torzovité slovo

[Zlomek 2]text doplněný editorem

všudy všeho dosti vidím,

a otec váš ten všecko vie,

takéť k tomu vaše pěstúna povie,

a vaše milost pak sami zpravíte,

cožkoli proti své vuoli kde uzříte,

nebo zvíte od kohož koli,

rozkážete po své vóli,

že bude tak, což ráčíš míti,

a snadně změníme, což nebudeš chtíti.

Štěstí mluví

Štěstí otpovědělo k tomu:

My nevíme jiného komu

poručiti zřízení svého dvoru

[Zlomek 3]text doplněný editorem

…tom p[121]torzovité slovo a s Svobodú […]text doplněný editorem[122]poškozený text s ra…[123]torzovité slovo

[…]text doplněný editorem což mluvili na vše hlavu to…[124]torzovité slovo

praviec, že budem toho pykati

že chcem múdrosti v tom poslúchati

slušíť se s ranú napřed vt…[126]torzovité slovo

kto chce mužně bráti před se […]text doplněný editorem[127]poškozený text

[…]text doplněný editorem[128]poškozený text bude s hrýzti to sb…datitorzovité slovo

Múdrost jest otec pána našeho to…[129]torzovité slovo

A když se nám najhuoř pov…[130]torzovité slovo

on dívaje se v pokoji …detorzovité slovo

co on tbá, by nás […]text doplněný editorem[132]poškozený text …v[133]torzovité slovo

aneb třeba všich…[134]torzovité slovo

když on pána našeho […]text doplněný editorem[135]poškozený text

onť se o nás málo stará […]text doplněný editorem[136]poškozený text

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).