Pseudo-Albertus Magnus: Tajenství Albrechta Velikého babám porodným i ženám rodícím znáti potřebná

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, M3r–M7r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<M3r–M3vM4r–M5rM5v–M7r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

žily jako člověk. V sedmém má mozk v kostech stvrzený a zsilený. V osmém dělí se přirození. V devátém dítě dokonalé bývá a ku porodu ven vychází.

Proti bolení prsuov

Jitrocel dobře ztlučený na ně přikládaj.

Aneb ztluc spolu hrách, cibuli, vepřové sádlo, učiň z toho flastr, přilož na prsy. Ale musíš to sádlo prvé dobře v vodě vymočiti, aby suol z něho ven se vytáhla.

Nezpůsobnost ku početí

Tlusté ženy ujímají pozdějí než hubené z příčiny přílišné vlhkosti, kteroužto zažeň lékařstvími těmito z apatéky: theodorykoncizojazyčný text a ierapikracizojazyčný text.

To se znamená potom, jestli tok její příliš hustý, tehdy má velmi suchých pokrmuov požívati jako nyšpulí, myry, ruožového květu, zrnatého jablka, kmínu, ty věci sou jí prospěšné.

Neplodnost pro přílišnou horkost

Jez pokrmy chladící jako lociku, slíz, máslo, svinské vořechy etc.cizojazyčný text

Neplodnost z příčiny zamčené matky

Užívati má močení, v němž vařené jest blinové semeno, řecké seno, máslo, olej a med. Také terpentynu v lůno vkládaj.

Zpuosobiti ku početí

Dubové mejlí do vína vlož a daj ženě toho se napíjeti.

Plinius praví: Daj ženě luono zaječí v pokrmu jísti.

Vař lociku v vodě, daj ženě na štitrobu píti, a budeť způsobná ku početí. Pakliť ten nápoj zase vyvrátí, tehdyť jest již počala.

Když žena své nemoci nemá

Fiolu a myru u vodě vař, zacpaj svrchu, ať pára nevypáchne, nech tak 7 hodin státi, potom žena nechť se nad tím paří a podkuřuje od spodku, jakž najteplejí strpěti muože.

Aneb pelynek a routu u víně s pěti zrn pepře vař, toho ženě píti daj.

Když žena pro povětrnosti své nemoci nemá

Zažeň je semenem routovým, vlaského i domácího kopru.

Má-li nemoci své příliš

Čekanku s kořenem i lístím do dešťové vody vlož, daj jí ženě píti, zastavuje.

Ruožovou vodu píti, velmi dobré jest.

Jalovec i kuoru jeho ztluc, daj jí u víně píti.

Jalovec jísti, také k tomu spomáhá.

Spal močidlné žaby na popel, pověs ženě v nějakém pytlíčku na hrdlo.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).