Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<67r67v68r68v69r69v70r70v71r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[69r]číslo strany rukopisuproti jeho světlu měsiec potuchne neb sviece, ješto v noci jměli světlo. A pakli jiná kaková znamenie budú v slunci, v měsieci a v hvězdách, k hróze dne tohotoť sě také neutají.

Ale mnoho prvé lidské tesknosti praví čtenie, ež tiesn a súženie lidem na zemi bude, a budú lidé vadnúti strachem, čakajíc té túhy, ješto příde na vešken svět. Budú války, vstane lid protiv lidu, královstvo proti královstvu. Veliká budú země třesenie, morové, léta hladovitá budú miesty. A to bude počátek túhy a bolesti. Musejí tyto věci najprv býti, ale ne inhed bude konce. Rozmóž sě nepravost, potuchne ve mnohých milost. A pak příde ta bieda na svět, jakéž jest nikdy nebývalo, jakž lidé počeli na světě býti, aniž kdy potom takáž bude; neb by to bylo podobno řéci, zajdú v blud také i vzvolení. A neostal by i jeden živý, kdyby nebyli ti dnie ukráceni. Ale budú ukráceni pro vzvolené. Všeť toto svědčí svaté čtenie, ač i onde jedno, onde druhé. A toť bude najvětšie hoře za antikrista a skrze to všichni najviec v blud zajdú, ež i velikú moc i velikú lest a chytrost bude jmieti, i posli jeho budú dary, hrózami, mukami, misterným doličováním učenie křivého a chytrého, i veliké divy činiec a zázraky táhnúti lidi od pravé viery. Katové, ješto budú mučiti svaté mučenníky, jakož die Isidorus, veliké divy a zázraky budú činiti, svědčiece moc antikristovu, a svatý mučenník smrt trpě i jednoho divu neučiní. Kakž tu stojie bez pohnutie, ješto tak snadně uvěřie leckakýms divóm, ano druhé jen zamýšlejí! Ale die Písmo: Ktož budú učení, budú sě stkvieti; ne v misterném hádaní, neb chytrost bude a lest vévoditi, ale v své silné vieře budú sě stkvieti, vědúc z Písma, ež chtěl Bóh ten čas přepustiti.

A proč tak nebezpečný čas a zlý přepustí, čtenie ukazuje řka: Rozmóž sě nepravost, potuchne mnohých milost. A svatý Pavel také praví: Ku posledním časóm navstanú lidé, ješto jen sám sě každý bude milovati: pyšní, starost ne[69v]číslo strany rukopisuposlušní,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).