[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII D 10]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 53r–60r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<54v55r55v56r56v57r57v58r58v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[56v]číslo strany rukopisutotiž v tom třevu, v kterémž krmě od člověka jde. To máš tak poznati, neb od toho otoku nemuož člověk ten na chýšku choditi. A také nemuož dobře močiti. Takéť bývá barvy olověné, že některá paní nemoci své přirozené mievá málo aneb přieliš mnoho, tehdy má ta voda hustá býti a mnoho bielé věci má na dno padnúti. A bolest pod pútkem má mieti. Pakli od měchýře příde ta voda, tehdy padne mnoho na dno, rovně jako otrub.

Ač černá li voda, k olovu podobná černá, také smrt znamená

Jest li voda k olovu podobná, toť znamená někdy ty svrchupsané nemoci, někdy smrt, a někdy také nic. Pakli má ten člověk živ býti, tehdy ta voda má býti svrchu čistá a zezpod kalná. Pakli se znamená smrt, tehdy té vody má býti málo a ostane kalná.

Jest li voda k syrovátce podobná

Bude li voda k syrovátce podobná v jedné nemoci, toť znamená někdy smrt, a někdy zdravie. Spí liť nemocný, toť zdravie znamená, a jest li při smysle a dýše li lechce. Pakliť těžce dýše a chybá smyslem a nespí, smrt znamená.

Voda k syrovátce podobná a hustá

Jest liť voda k syrovátce podobná a hustá a leží li piesku mnoho na dně, toť znamená kámen.

Jest li syrovátčie barvy a má li na dně piesku co

Jest li syrovátčie postavy voda a nemá li na dně piesku, toť znamená nemoc, ješto latině slóve colica a česky třevnie dna, tať jest nemoc v třevě zpodniem, v tom bývá druhdy nežit. Jest li že by nežit byl v tom třevě, poznáš na otoku, ješto podlé třeva jest, i také na otoku u zadku. Pakli jest od kamene, tehdy ten člověk nemá otoku. A když vodu púštie, tehdy jej bolí. Někdy také jest voda syrovátčie barvy od sračky, ale má býti kalná a jest jie málo.

Bledá voda

Jest li voda bledá aneb syrovátčie barvy a jest li mnoho jie, toť znamená nežit v životě. A druhdy také znamená vodné tele.

Nota. Aqua citrina.cizojazyčný text Voda žlutá

Voda žlutá, ta jest podobná k rajského jablka lupině neb škořepině, slóve pomoranč, aneb které kuoře žluté. Ta znamená na mladém člověku, starým ta nezní. A jest li svrchu mnoho,

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 20 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).