[Snář neznámého františkána]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 239r–241v. Editor Hořejší, Michal. Ediční poznámka
<<<10<239r239v240r240v241r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[239r]číslo strany rukopisu[1]poškozený text

hvězd přinesl. Co také spoluvězňóv téhož Jozefa snové a co volové oni tlustí a suší faraonovi (kteréž ve spaní viděl) znamenali? V kněhách Ezdrášových čtvrtých první snové zřetedlně se pokládají. Strom také onen převelmi široký a do nebe vysoký, kterýž Nabochodonosor, král babilonský[a]babilonský] Babinlon (jakož Danielis 4cizojazyčný texto) ve spaní viděl, co v sobě tajného nesl, to jest týž král skutečně poznal, když v hovado proměněn jsa, k království zase navrácen byl. Kolik pak Daniel snuov měl a co jich těm, kteříž je k němu přinášeli, vykládal, toť kněhy jeho okazují. I nechaje židuov. Co o snu oněch přeslavných tří králuov dieme, skrze kterýž odpověd vzali, aby se k Herodesovi tyranovi nenavracovali. Též o Jozefovi, kterýž ve snách napomenut, jest[b]jest] gſet do Ejipta odšel. Ale abych každého oblášť nevyčítal snu, vezmi před se Životy otcuov svatých, nahlédni též do Pasionálu, kdežto stěžkem který bez divného snu najdeš[c]najdeš] nadeſs život položený. Kroniky prohlédni a nevěříš li jiným, Valeriovi Maximinovi, kronikáři výbornému, jistě vieru dáš. Neb co jest Tiberia Attinia potkalo, že Jupiterova skrze sen rozkázanie zanetbal. Co také ciesaři Augustovi prospělo, když jest snu Artoria, lékaře svého, uposlechl. Hanibal také snem k hubení zemí vlaských posilněn. Alexander veliký ve snách napomenut, aby pilnějie života svého ostřiehal, od Kasandra však, od Antipatrova syna (ktérémuž[d](ktérémuž] ktemuž najviec věřil) otráven jest. Cirus[e]Cirus] Cird a Dionýsius, kterací býti měli prvé, než se narodili, snem oznámeni. Simonides poeta snem od utonutie …ského[2]torzovité slovo zachován. I znaj každý, že snové mnoho[3]na tomto místě je nesrozumitelná zkratka, snad „g“ mohú.

{Počíná se snář}marginální přípisek mladší rukou

Berana neb skopce viděti potěšenie znamená. Bradu svú dlúhú mieti čest znamená. Bradu oholenú viděti škodu neb nemoc znamená. Bradu svú trhati viděti nedostatek znamená. Boj viděti neb z něho utíkati radost znamená. Běžeti a nemoci nemoc znamená. Běžeti svobodně cestu nějakú znamená. Bohu se modliti radost budúcí znamená. Bosými nohami choditi sviezel veliký znamená. Blúditi se viděti velikú žalost znamená. Býka viděti a s ním zacházeti cestu znamená. Bratra svého mrtvého viděti zisk znamená. Bratra svého u vodě viděti dlúhý život znamená. Bažanta přijieti pannu pojieti znamená. Bohatým se viděti nemoc znamená. Bohu neb svatým obětovati zisk znamená. Bohatstvie přijímati zklamánie znamená.

Ciesaře viděti a s ním mluviti zisk znamená. Ctěnu býti úkladného nepřietele znamená. Cecíky plné mléka viděti zisk znamená. Chléb bielý jiesti radost znamená. Chlupatým se viděti hanbu neb škodu znamená. Čtveronohé lože viděti mrtvé tělo znamená. Cestú blatnú jíti zámutek znamená. Člověka hovadem viděti pána boha rozhněvati. Člověka zabitého viděti falešnú přísahu znamená. Cestú neb přes pole jíti v práci býti znamená.

Dobrořečiti neb žehnati všecko dobré znamená. Duom svuoj pěkný viděti potěšenie znamená. Do pinvice neb do sklepu jíti úzkost některakú znamená. Do vody kalné upadnúti smrt znamená. Do lúže vpadnúti také smrt znamená neb do řeky kalné. Dievku pojímati svobodnost znamená. Do úzkého domu jíti sviezel nebo smrt znamená. Do nebe vstupovati znamená v některaké práci býti. Do dolu některakého upadnúti nebezpečenstvie znamená. Déšť pršeti viděti hojnost některakú znamená. Do studnice upadnúti znamená škodu jmieti. Do řeky upadnúti a z nie snadně vyníti dobré znamená.

Fialu neb jiné kvietie přijímati radost znamená. Fíky bráti, slívy jiesti starost a nemoc znamená.

Jeleny mnohé viděti lidi neznámé znamená. Jestřáb neb jiné ptáky přijímati čest a zisk znamená.

Hromobitie viděti zisk znamená. Hrom neb hřímanie slyšeti poselstvie dobré znamená. Havrana[f]Havrana] hravrana viděti z domu nětco vzieti smrt znamená. Húsle neb pištbu slyšeti řeči marné znamená. Havrany[g]Havrany] hravrany proti sobě viděti nepřátely[h]nepřátely] neprzali znamená. Havrana viděti létati hadrunky neb sváry znamená. Hodiny slyšeti změněnie miesta znamená. Hosti viděti do domu vníti svár znamená neb závist. Hlavu bielú mieti zisk znamená. Hlavu s nedlúhými vlasy mieti dobré věci znamená. Hlavu holú mieti znamená ztrátu. Hlavu miestem oholenú mieti přietele[4]nečitelné slovo znamená.

X
ababilonský] Babinlon
bjest] gſet
cnajdeš] nadeſs
d(ktérémuž] ktemuž
eCirus] Cird
fHavrana] hravrana
gHavrany] hravrany
hnepřátely] neprzali
1poškozený text
2poškozený text
3na tomto místě je nesrozumitelná zkratka, snad „g“
4nečitelné slovo
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).