Žaltář poděbradský, 2. část: paraliturgické texty

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. Mscr.Dresd.k.2, ff. 134v–174r. Editor Voleková, Kateřina (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 22-28502S Libri precum: Hodinky krále Václava IV. v kontextu laických modlitebních knih.

<<<10<134v–135r135v136r136v137r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[134v]číslo strany rukopisu[b]označení sloupce

Tuto se počíná letania na sedm žalmóv

Hospodine, smiluj se.

Kriste, uslyš ny.

Otče[1]Otče] Otczie rkp. z nebes, bože[2]bože] bozie rkp., smiluj se nad námi.

Synu vykupiteli, bože[3]bože] bozye rkp., smiluj se nad námi.

Duše svatý, bože utěšiteli, smiluj se nad námi.

Svatá trojice, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, pros za ny.

Svatá bohorodice, pros za ny.

Svatá dievko nad děvicemi, pros za ny.

Svatý Michale, pros za ny[4]pros za ny] p. rkp..

Svatý Rafaheli, pros za ny[5]pros za ny] p. rkp..

Svatý Gabrieli, pros za ny[6]pros za ny] p. rkp..

[135r]číslo strany rukopisu

Všickni světí anjeli i archanjeli, proste [za ny]text doplněný editorem.

Svatý Jene Křstiteli, pros za ny[7]pros za ny] p. rkp..

Všickni světí[8]světí] ſwietie rkp. otcové i patriarchy, proste za ny.

Svatý Petře, pros za ny[9]pros za ny] p. rkp..

Svatý Pavle, pros za ny[10]pros za ny] p. rkp..

Svatý Ondřeji, pros za ny[11]pros za ny] p. rkp..

Svatý Jakube, pros za ny[12]pros za ny] p. rkp..

Svatý Jene, pros za ny[13]pros za ny] p. rkp..

Svatý Toma, pros za ny[14]pros za ny] p. rkp..

Svatý Jakube, pros za ny[15]pros za ny] p. rkp..

Svatý Filipe, pros za ny[16]pros za ny] p. rkp..

Svatý Bartoloměji, pros za ny[17]pros za ny] p. rkp..

Svatý Matěji, pros za ny[18]pros za ny] p. rkp..

Svatý Šimone, pros za ny[19]pros za ny] p. rkp..

Svatý Tadei, pros za ny[20]pros za ny] p. rkp..

Svatý Matěji, pros za ny[21]pros za ny] p. rkp..

Svatý Marku, pros za ny[22]pros za ny] p. rkp..

[b]označení sloupceSvatý Lukáši, pros za ny[23]pros za ny] p. rkp..

Svatý Barnabo, pros za ny[24]pros za ny] p. rkp..

Všickni světí apoštoli i evanjelisty, proste za ny[25]proste za ny] p. rkp..

Svatý Ščepáne, pros za ny[26]pros za ny] p. rkp..

Svatý Klimente, pros za ny[27]pros za ny] p. rkp..

Svatý Vavřinče, pros za ny[28]pros za ny] p. rkp..

Svatý Líne, pros za ny[29]pros za ny] p. rkp..

Svatý Kléte, pros za ny[30]pros za ny] p. rkp..

Svatý Sixte, pros za ny[31]pros za ny] p. rkp..

Svatý Kornelí, pros za ny[32]pros za ny] p. rkp..

Svatý Cypriáne, pros za ny[33]pros za ny] p. rkp..

Svatý Vincencí[34]Vincencí] Wynczenczie rkp., pros za ny[35]pros za ny] p. rkp..

Svatý Jiří[36]Jiří] girzie rkp., pros za ny[37]pros za ny] p. rkp..

Svatý Blažěji, pros za ny[38]pros za ny] p. rkp..

Svatý Haštale, pros za ny[39]pros za ny] p. rkp..

Svatý Květoni, pros za ny[40]pros za ny] p. rkp..

Svatý Urbane, pros za ny[41]pros za ny] p. rkp..

Svatý Pantaleon, pros za ny[42]pros za ny] p. rkp..

Svatý Pankrácí, pros za ny[43]pros za ny] p. rkp..

X
1Otče] Otczie rkp.
2bože] bozie rkp.
3bože] bozye rkp.
4pros za ny] p. rkp.
5pros za ny] p. rkp.
6pros za ny] p. rkp.
7pros za ny] p. rkp.
8světí] ſwietie rkp.
9pros za ny] p. rkp.
10pros za ny] p. rkp.
11pros za ny] p. rkp.
12pros za ny] p. rkp.
13pros za ny] p. rkp.
14pros za ny] p. rkp.
15pros za ny] p. rkp.
16pros za ny] p. rkp.
17pros za ny] p. rkp.
18pros za ny] p. rkp.
19pros za ny] p. rkp.
20pros za ny] p. rkp.
21pros za ny] p. rkp.
22pros za ny] p. rkp.
23pros za ny] p. rkp.
24pros za ny] p. rkp.
25proste za ny] p. rkp.
26pros za ny] p. rkp.
27pros za ny] p. rkp.
28pros za ny] p. rkp.
29pros za ny] p. rkp.
30pros za ny] p. rkp.
31pros za ny] p. rkp.
32pros za ny] p. rkp.
33pros za ny] p. rkp.
34Vincencí] Wynczenczie rkp.
35pros za ny] p. rkp.
36Jiří] girzie rkp.
37pros za ny] p. rkp.
38pros za ny] p. rkp.
39pros za ny] p. rkp.
40pros za ny] p. rkp.
41pros za ny] p. rkp.
42pros za ny] p. rkp.
43pros za ny] p. rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).