Dobrohlav, Vojtěch Jiří: Cti ochránce, podivný jazykův skrotitel svatý Jan Nepomucký

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 D 203 přív. 5, A1r–D2v. Editoři Hejdová, Tereza (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Slabý, Filip. Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Edice byla připravena v rámci projektu AV ČR Otevřená věda 2023 (<https://www.otevrenaveda.cz/cs/index.html>).

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

Při vzniku edice byla použita data z Lexikální databáze barokní a humanistické češtiny (<https://madla.ujc.cas.cz>).

<<<10<A1r–A3rA3vA4rA4vB1r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[A1r]číslo strany rukopisu

Cti ochránce, podivný jazykův skrotitel svatý Jan Nepomucký, v chrámě svém v královském věnným a krajském městě Králové Hradci nad Labem při vejroční slavnosti u přítomnosti vysoce důstojných, vysoce urozených, statečných, urozených etc.cizojazyčný text pánů, pánů posluchačův a pobožných ctitelův svatojanských, slávou obzvláštní z obecné chvály vytaženou, oslavený od Vojtěcha Jiřího Dobrohlava, faráře lužanského dne 7. měsíce června roku tohoto. Vytištěná v Hradci Králové nad Labem u Václava Jana Tybely.

[A1v]číslo strany rukopisu[1]latinský titulní list

[A2r]číslo strany rukopisu[2]latinská předmluva Vojtěcha Drbohlava

[A2v]číslo strany rukopisu[3]latinská předmluva Vojtěcha Drbohlava

[A3r]číslo strany rukopisu

„Ne omnes incipiant illudere ei.“cizojazyčný text Luc. 14. „Aby všickni nezačali jemu se posmívati.“ U svatého Lukáše 14. kapitola[4]L14,29

Pokudž kdy střelec k svému terči míříc, někoho jiného náhodou trefí, ne hned proto za neumělého myslivce držán býti má. Taková příhoda časem i nejskušenějšímu myslivci se stává, jakžto dnes vyznati se musím, když sebe samého od nejmírnějšího střelce náhodou raněného býti cítím. Kam pán Ježíš směřoval, když o člověku stavěti začínajícím a dokonati nemohoucím mluvil, rozdílné sou písma vykladatelův zdání. Kdo by se však byl nadál, že mne trefí? Ale já předce ránu cítím. K mému-li štěstí či neštěstí na ránu sem mu naběhl, to nevím, ale že trefen jsem, to dobře vím. Já jsem ten, jenž sem stavěti začal a dokonati nemohl, když roku 1721 otázku o hlasu jsem pozdvíhl a nevyvedl. Otázka bez odpovědi: co jest než dílo začaté bez dokonání? Otázku vydati a neumět na ni sám odpovědíti, co jest než základ položiti a nedostavěti? Já, já tedy jsem, kterého se tejká v dnešním evangelium řeč Kristova: „Hic homo caepit aedificare et non potuit consummare.“cizojazyčný text „Tento člověk počal stavěti a nemohl dokonati.“[5]L14,30 Co zasluhuji? Author operis imperfecticizojazyčný text, to jest začinatel díla nedokonalého, tak nazvaný spisovatel

X
1latinský titulní list
2latinská předmluva Vojtěcha Drbohlava
3latinská předmluva Vojtěcha Drbohlava
4L14,29
5L14,30
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).