Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<7v13v14r–14v7r–15v6v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O židech

Muož li žid slúti dobrý sluh neb zkušený při žalobě CVIII

O židech jelikožto k přemožení CVIII

Žaluje li žid na křesťana z zaničení CIX

Lichva druhdy jistinu předcházie a druhdy nic CIX

Žid vezma lichvu i jistinu, má li základ vrátiti CIX

O lichvě a dluhu starém zaplaceném židu CX

Má li žid základ ztracený platiti CX

Diel židu zaplacený na lichvě či na jistině má sjíti CX

O chuovách židovských křesťankách CX

O židovských školách a oděvu jich CXI

Na které základy žid nemá puojčovati CXI

Žaluje li žid jeden na druhého CXI

Zpuosob přísahy židovské CXII

Bude li žid lapen v hřiechu s křesťankú CXII

O lichvách a lichevníciech CXII

Ktož by řekl, že lichva není hřiech CXII

O přísahách vuobec CXIII

Pochybí li řečník v přísaze

Jmenuje li přisáhající jiným jménem toho, jemuž přisáhá, pochybuje CXIII

O přísaze na kříži CXIII

O přísaze pro vraždu CXIII {kto má přisáhati CXXXVIII}meziřádkový přípisek soudobou rukou

Čas ku přísaze uložený CXIII

O přísaze pro lúpež CXIIII

Přísaha šeplavého, zajiekavého, bebtavého CXIIII

Zdvihne li přisáhající levú ruku CXIIII {a to z pychu}meziřádkový přípisek soudobou rukou

O přísaze bezrukého CXIIII

O přísaze lidí urozených a žákovstva CXIIII

O přísaze jedním prstem učiněné CXIIII

O přísaze cizozemcuov CXIIII

Ktož rozličné řeči umie, kterú má přisáhati CXIIII {na konci}meziřádkový přípisek soudobou rukou

O přísaze pro zastaralú vraždu CXV

Přisáhá li kto celú rukú CXV

Zpuosob přísahy, kterak má předložen býti CXV

O duovodu a moci přísahy CXV

O přísaze příhodné CXV

Přisáhající má prsty vložiti i sníti s odpuštěniem CXV

Přísaha ženská / vdovská CXVII

O zbavení přísahy CXVI

Kterú řečí má přísaha se dieti CXVI

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).