Albrant, mistr: [Koňské lékařství, NK XVII E 42]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 42, 93r–106r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[93r]číslo strany rukopisu

Tato lékařství sou vypsaná urozenému a statečnému rytíři, panu Vácslavovi Žehušickému z Nestajova a na Svojanově ode mně, Mikoláše, rektora v městečku v Bystrém a rodiče prostějovského. Pán bůh všemohoucí, rač dáti, aby byla ku prospěchu všem, kdož toho potřebovati budou, a jsou dokonaná v středu po neděli, slove Misericordiacizojazyčný text, léta Páně 1554.

Počínají líkařství koňská a zkušená od mistra Albrechta, líkaře císaře Oldřicha[1]omyl, má být: „Bedřicha“

Kterého koně oči bolejí

Vezmi prach škořípek žabích a spal je na nětčem, aby neshořely, potom z nich sundej tu vrchní škořepinu. Vezmi pak prostřední škořepinu, ta jest bílá, a potom vezmi bílý zázvor a kalvaj, to jest hlína, prodávajíť ji v krámích, zhřej to na vohni, a vezmi kalštajn, tu trojí věc, zmíchej to v hromadu, potom vezmiž ten prach a sypej mu ho do vočí, a tím je uzdravíš.

Který kůň má hrdlo oteklé

Vezmi dvě nebo tří syrová vejce, směš je s voctem vinným, [93v]číslo strany rukopisuučiň z toho prach jako palec, pak, povrha kůň, vezmi proštip a vstrč koni v hrdlo, ať se jemu vředové prodějí, a potom líkařství vlí koni v hrdlo, a tím jemu pomůžeš.

Který kůň má kurději

Vytáhni jemu jazyk a ohledej jemu prostřed jazyku vespod dvě žíly, kdež se scházíta, konec vobou pušťadlem jemu zatni, nebo vezmi česnek a stred, stluč to spolu a vař to a nalož koni na to, a budeť zdráv.

Který kůň má žlázy

Vezmi ze 24 vajec bílky, zmíchej je s kadidlem, vlíž to jemu v hrdlo a polož jemu v kruh kopřivný kořen, a tím jej zhojíš.

Který jest kůň ohřivý

Tomu vezmi půl libry oleje dřevěnného a zvař jej dobře v pánvi a přidej k tomu věrdunk rtuti, zmíchej to spolu, a když ustydne, nalí jemu rtuti s volejem smíšené v chřípě, bude li nezdráv do týhodne, teda v půl létě umře, odbyť ho.

Který kůň má zápal na očích

Jest jedno koření, ješto slove poslunek a má na sobě zlatý kvítek, pak to kvítí zetři v pánvi a vůndej je do pleny a vytlač proštipcem s něho vodu do vaječné škořepiny a nech ji tak, až se

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).