[Jádro lékařské]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. I F 11, 369 s. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<1–34–56–78–910–11>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Počínají se kniežky lékařské a velmi užitečné, kteréž já nazývám Jádrem, vybrané z mnohých kníh lékařských s velikú prací, v kterýchžto knihách najprvé sem sepsal o bolestech hlavy, a potom vše pořád doluov sstupuje o všech údech a nemocech jich. Jakož mužík na druhé straně znamenává, po němž se má zpravovati. A tak budeš se moci rychtovati o každé nemoci, nebo znamenie bude před každú nemocí.

Ale že bolenie hlavy z rozličných příčin pocházie, někdy totiž z horkosti a někdy z studenosti, kteréžto příčiny rozumný lékař má seznati vedlé znamení a běhuov k tomu vydaným. Nebo dále z takových příčin dna se zbuřuje v hlavě, bolest očí i jiných rozličných bolestí. A protož poviem vuobec, co mi se zdá na pokušenie. Aby to, což by v tom shledáno bylo prospěšnějšieho, bylo proti takovým neduhom požíváno, a tak proti dně v hlavě, kteráž se zbuřuje, kořenie rozličné vařiti a píti jest užitečno. A jsú jim jména tato: bukvička, šalfije, rúta, kavias, zvonček a nebo svatého Jana kořenie, červená lebedka. Tato věci, kteréž muož mieti, vařiti a píti jest užitečno, a také bukvička a starček, polej, mateřídouška, červená lebedka, rúta, ty věci vař vespolek a mej tiem hlavu. A také těmi věcmi muož hlava obložena býti. Také vezmi červenú lebedku, mateřídoušku, rmen, bukvičku a zpraž na pánvi nebo v čistém střepu nebo v hrnci. A teple na hlavu klaď, a zvláště na tiemě. Také samo listie bukvičky a verbeny zvaře i klásti na hlavu. To odjímá bolest s hlavy. A muože k tomu přičiniti černobýl a starček. Také prachu s těchto věcí požívati, koliandra dělaného, hřebíčky, kubeby, muškát, dlúhý pepř, siler montanum,cizojazyčný text zázvor, vlaský kmín i luční kmín, anéz, z těch věcí prachu požívati v krmiech. Nebo s topeničkami neb v siropu nebo v rozličném koření, kteréž jest svrchu psáno, jest užitečno k bolesti hlavě. A chce li kdo požívati toho prachu, přičiň k tomu cukru, a tak tyto věci jsú hlavě i dně požitečné.

Závrat v hlavě stává se od velikého hněvu, druhé od velikého smutku, třetí od velikého pitie silného vína, kdož k tomu rozkoš má k smilstvu. Nebo smilstvie jest zemdlení všech úduov. O tom praví mistr Avicena, ktož víno pí neskrovně, smilstvo plodí, hněv zbuzuje. K té nemoci lékařstvie, ktož má závrat, vezmi černobýl a pelynek, to spolu vař v silném octě, proceď a tiem horce hlavu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).