[lapidář z rukopisu vodňanského]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. II F 2, 161r–166r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<161r161v162r162v163r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Incipit lapidariuscizojazyčný text

Abestoncizojazyčný text

Abestok jest železné barvy, jako zmazán olejem, tak masten. A proto, jakž sě jednú zažže od sluncě neb ot ohně, viec neuhasne. Isidor však praví, že jej dievčí krví hasie. Dlúho hoří, mezi manžely milost rozžéhá, v střiebřě stojí.

Adamascizojazyčný text

Adamant jest barvy jako i křišťál, ale temnější. A jest tak tvrd, že jeho nemuož rýti, jedno krví kozlovú změkčíce. A to pak dvorné jest do něho, že sě rozpustí s uolovem v ohni, neb má v sobě mnoho rtuta. Najvěcší bývá jako léskový ořěch. Stojí v ocěli. Ktož jej nosí, nebojí sě nepřátel ani zvieřat lítých ani milného bojěvánie.

Achatescizojazyčný text

Achátes, jemuž akštýn řiekají, trój jest, a každý z nich jest čern, jeden má pruhy bielé, druhý žluté, třetí črvené. V mosazu stojí. Ktož jej nosí, v súdě ostojí. Řeči a krásě pomáhá, mila činí. Který má pruhy črvené, žiezn hasí a vítěstvie dává.

Alectoriuscizojazyčný text

Alektor jest kámen světlý jako temný křišťál a nalezují jej u kokota čvrtého léta v třeviech. Ale lepší jest devátého léta, když jest velik, tehdy jest jako zrno bobové. V mědi stojí. Smilstvie plodí, nepřátely mieří, sny divné činí, žiezn hasí.

Adamandiuscizojazyčný text

Amant jest kámen pruhatý černými pruhy a bielými. V střiebře stojí. Jed nebo hasí, neb vypuzuje, proroctvie činí a sny pravé.

Ametistuscizojazyčný text

Ametyst jest barvy fioletné, a čím jest světlejší, tím jest mocnější. V zlatě stojí. Ten sě nedá zapiti, rozum dobrý dává, k učení velmi pomáhá, milu ženu muži činí.

Adromanduscizojazyčný text

Adromand jest střiebrné barvy, na uhlí jako kóstka [hoří]text doplněný editorem[11]doplněno podle rkp. LapidCzart (rkp. Knihovny Czartoryských v Krakově, sign. B 1497) a v střiebřě stojí. Moc jeho jest proti jedu a nepřieteli každému.

Balagiuscizojazyčný text

Balag, jemuž pálač řiekají, jest barvy červené a světlé, žena karkunkulova nebo duom karbunkulový, ale mdlejšie, jako jest žena proti muži, ty moci povědě, když karbunkulu dojdu.

Botracitescizojazyčný text

Botrax jest trój, bielý, černý a zelený, a každý z nich

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).