[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<259r259v260r260v261r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Píše sě v obecním lékarství, a jest to podobné, že člověk, jsa zdráv, netbalý sebe upadne v těžké nemoci. Proto člověk měj sě ve všem skrovně, nebť praví mudřec, že obžerstvie viece lidi zabíjie než ostří meč. Též na jedení i na pití i na spání i na diele i na všech věcech. A pomni sě člověk, aby záhe lehl a ráno vstal. A po ubuzení pomni sě protáhnúti. A vstana oči i usta promyj i vlasy pročeš a s tiem bohu poslúžiti. A nesniedati ani jiesti, aby vždy něco lačen byl a prvé dobřě zlačnil. A vždy sě pamatovati napiti sě mezi dvěma krměma. A tudy mnohých nemocí zbude, a tak netrp člověk přélišného hladu, kdež móž, neb člověčie krev, kteráž jmá krmě uvařiti a připravovati k požití, tam s svým přirozeným horkem sama sě pálí a umenšuje a člověku mdlobu přivodí a veliké nemoci. A když bude po stole, tehdy málo pochoď aneb podělaj, a nikdy člověk nespi o poledni, leč málo prolačnie. A kdy prvý sen buď na pravé straně, a potom, líbí liť sě, móžeš sě na levú stranu obrátiti, ale vznak nezdrávo spáti. A také vhod spáti a bdieti. A jiedlo i pití, to buď čisté a upravené, točíš dovařené a dopečené. A také se člověk měj od polu, aby ani byl velmi tvrd, ani velmi měkek. A toho sě zdá znáti, že člověk přěd obědem a přěd večeří má málo podělati neb sě potúlati neb pojězditi. A když žádost jedenie příde, hned jiesti bez meškánie. A také sě držeti dobrých krmí svým časem, jakti kuřenec i kozlenec, kuroptví i jiného masa. Také nejiesti ovoce žádného, ale po krmiech móž hrýzti, alevšak skrovně, aneb s chlebem. Nezdravé jsú studené

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).