[Pasionál, Knihy o životech svatých]

Plzeň (?): Tiskař Arnoštových Statut (?), 1476 (?). Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 25 C 1, 276 f. Editoři Svobodová, Andrea, Kuderová, Pavlína. Ediční poznámka
<<<10<1r1v2r2v3r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Počínají se kniehy o životech svatých a najprvé o adventu

Adventuscizojazyčný text latíně jest řečeno přijitie. Tomu času proto tak vzděno jest, neb se k nám blíží ten přeslavný památný den, v němžto jest věčné Otce Boha slovo, Syn Boží Jezus Kristus z nebes pro všech hřiešných spasenie k nám na svět přišel, naše tělesenstvie přijal, z svaté se Mářie, čisté děvice, narodil. A protož svatá cierkev ten čas advent ustavila jest, aby všeliký člověk, toho tak přeradostného dne našeho Spasitele narozenie nábožně čekaje, v rozličném náboženství Bohu děkujíce z toho tak slavného daru, duostojně toho svatého dne dočekal. To nám každému radí svatý Amos prorok a řka: „Připrav se, aby vyšel proti svému Hospodinu.“ To nám slušie zvláště znamenati, jenž jest jeho k nám dvojie svaté přijitie. Jedno jest v tělesenství. A v tom k nám jde trojím činem. Najprvé jako bytedlný k bojícím, druhé jako lékař k nemocným, třetie jako jistý zprostitel k nebezpečným. Najprvé k nám jde jako bytedlný k bojícím, nebo jakož praví mistr Ovidius: „Kniežecí stav lépe sobě lidí zachová milostivú dobrotú než své výsosti mocí.“ O tom máme podobenstvie v třetích kniehách v Králových. Tu se tak píše, jenž když Roboám, krále Šalomúnóv syn, od svých rádcí stařejších radu bral, kterak by bylo lidu odpověděti, jenž lid prosieše otlehčenie, neb je král Šalomón bieše obtiežil. K tomu rádce stařejší odpověděchu a řkúc: „Králi, uposlúcháš li dnešní den těchto lidí prosby a dobrotivě s nimi mluviti budeš, totě ten den, že tobě rádi budú slúžiti všech svých dní.“ A to také řekl král Archaxes v kniehách královny Ester: „Když sem nad mnohými národy kraloval mocně, nechtěl sem na tom mé moci výsosti ukazovati, ale

Počínají seseſie kniehy o životech svatých a najprvé o adventuadventuAduetu

Adventus latíně jest řečeno přijitie. Tomu času proto tak vzděno jest, neb se k nám blíží ten přeslavný památný den, v němžto jest věčné Otce Boha slovo, Syn Boží Jezus Kristus z nebes pro všech hřiešných spasenie k nám na svět přišel, naše tělesenstvie přijal, zzž svaté seseſie Mářie, čisté děvice, narodil. A protož svatá cierkev ten čas advent ustavila jest, aby všeliký člověk, toho tak přeradostného dne našeho Spasitele narozenie nábožně čekaje, v rozličném náboženství Bohu děkujíceděkujícediekugiczie z toho tak slavného daru, duostojně toho svatého dne dočekal. To nám každému radí svatý Amos prorok a řka: „Připrav seseſie, aby vyšel proti svému Hospodinu.“ To nám slušie zvláště znamenati, jenž jest jeho k nám dvojie svaté přijitie. Jedno jest v tělesenství. A v tom k nám jde trojím činem. Najprvé jako bytedlný k bojícím, druhé jako lékař k nemocným, třetie jako jistý zprostitel k nebezpečnýmnebezpečnýmnebežpecžnym. Najprvé k nám jde jako bytedlný k bojícím, nebo jakož praví mistr Ovidius: „Kniežecí stav lépe sobě lidí zachová milostivú dobrotú než své výsosti mocí.“ O tom máme podobenstvie v třetích kniehách v Králových. Tu se tak píše, jenž když Roboám, krále Šalomúnóv syn, od svých rádcí stařejšíchstařejšíchſtarzieyſſich radu bral, kterak by bylo lidu odpověděti, jenž lid prosieše otlehčenie, neb je král Šalomón bieše obtiežil. K tomu rádce stařejší odpověděchu a řkúc: „Králi, uposlúcháš li dnešní den těchto lidí prosby a dobrotivě s nimi mluviti budeš, totě ten den, že tobě rádi budú slúžiti všechvšechwſſh svých dní.“ A to také řekl král Archaxes v kniehách královny Ester: „Když sem nad mnohými národy kraloval mocně, nechtěl sem na tom mé moci výsosti ukazovati, ale

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).