prvnost | StčS | MSS | ŠimekSlov |

prvnost, -i f.; k první

1. bibl. (čeho [úrody ap.]) prvotiny, první díl z něčeho vypěstovaného, zvl. určený k oběti („prvenstvie“ 2): ofěruji prwnoſt ovoce zemského, kteréž…buoh dal mi EvOl 151a (Dt 26,10: prvnie úrody všeho BiblOl, prvotiny ~Pad) primitias; pobil [Bůh]…prwnoſti všeho úsilé jich [tj. Egypťanů] BiblOl Ps 104,36 (v. prvenstvie 2); primicie…erste frucht prwnoſt anebo pražma SlovCath 470b ║ i my prwnoſt Ducha majíce, sami v sobě stuoněmy BiblDrážď R 8,23 (prwnoſti ~Pad, prvost EvOl, prvé dary BiblPraž; fig.) primitias závdavek darů

2. bibl. (koho [pl.]) prvenství, první místo („prvost“ 2): Kristus vstal jest z mrtvých prwnoſt spících BiblLit 1 C 15,20 (prvost EvOl, prvý BiblOl, najprvé ~Pad, najprvnější ~Praž, VýklKruml; meton.) primitiae dormientium první ze zesnulých (sr. prvovstánek); primatum [tenens] prwnoſt držě [Kristus] VýklKruml 306a (C 1,18: ve všěch prvost drže EvOl, počátek BiblDrážď, prvnie miesto ~Praž) ║ zaslúžil jest býti [sv. Bernard] prvorozený svatého Františka, tak prwnoſti času, jakož zvláščí svatostí Frant 14a prioritate temporis časovým prvenstvím. Sr. přědnost

Sr. prvost

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prvenstvie, -ie, prvenstvo n., prvnost, -i f. prvotiny (první hospodářské produkty, obětované bohu)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prvnost v. prvenstvie
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prvnost f. = prvotiny
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).