pata | StčS | MSS |

pata, -y f.

1. pata, zadní část chodidla nohy: duch zlý vsěde naň [sv. Hilariona], a udeřiv jej patama po boku, i vecě: hej OtcB 155b; calx pata, planta chodidlo SlovVít 92a; dél těla jest od pat spodka až do vrchu hlavy BřezSvět 5b; tělo [starce] sě třese, již na paty cídí HusDcerkaH 215b; jenž [lékařův pomocník] by držal nohu za patu…neb za chodidla pevně LékSalM 671 pedem cum calcaneo; chřbetu aneb paty jeho nevidím RokJanB 14a ║ smrt pana mlynného za patama jest BřezSnářM 121b je pánovi v patách u patách koho, za kým [jít, stát ap.] v patách komu, těsně za kým: pýcha za erby u patach kráčí za nimi k lakomství ChelčSíť 164b; zlé v patach za nimi stojí ChelčPost 85b; Chytrost v patach houfu Lži jela jest TovHád 70b ║ zatracení u patach po té službě [ďáblovi] pospiechá ChelčKap 17b vzápětí, hned následuje

2. („nohy“) dolní část nohy, zvl. chodidlo: druhý [z dvojčat při porodu] vycházějě patu bratra svého držieše, jako by chtěl ho zasě trhnúti ot prvorozenstvie ComestC 33b plantam; pata nohy jich [čtyř zvířat] jako pata nohy telcové BiblOl Ez 1,7; choditi na řeřeví a neožéci sě v své paty t. Pr 6,28 (nohy ~Praž); dlúhost jich [nohou] ot stehna až do pat LyraMat 6b; tiem sě tři silně po všem těle kromě pat nóh a kromě dlaní rúk LékMuz 182b; který kóň oddáví sobě patu t. 320b (v. otdáviti); před nímž [Antikristem] padají…, paty jemu líbajíce ChelčPost 80b; když by osel patu udeřil RokJanB 306b kopytem ║ chtě sě přihrabati [pes] k patie HradSat 137a k noze; patami zhuoru a hlavami doluov chodie ŽídSpráv 9 vzhůru nohama ot paty nožné ap. až do vrchu v. nožní 1 ♦ ot pát (až) do vrchu, ot vrchu (hlavy) až do pát [o postižení těla] od hlavy po paty, po celém těle, všude; v záporné větě vůbec nikde: račte mně [P. Marii] as tělo dáti mého synáčka milého…ot pat do vrchu zbitého HradMar 60b; ot pat až do vrchu nebylo na něm [Absolonovi] ižádné poškvrny BiblOl 2 Rg 14,25 (od šlápěje nožné ~Pad) a vestigio pedis; od vrchu do paat osuti ŠtítSvátA 132a; pakli by se rozlilo po všem těle malomocenstvie od vrchu hlavy až do pat BiblPraž Lv 13,12 (do nóh ~Ol) ad pedes ♦ až do pát odzhora dolů; [o vlasech, sukni] až na zem: vlasy až do pat PasMuzA 459 ad pedes; obrostlého až do pat OtcB 147a (v. obrostlý 2) calcaneo; jej obnažichu až do pat z dlúhé…sukně BiblOl Gn 37,23 (v. obnažiti 2, obdlúžný 1); majíce vlasy dlúhé a husté, až do pat visiece AlexPovB 280a ad talos, pod. ChelčPost 216b

3. (čeho [stojatého]) pata, spodek, zvl. podstavec: monstrancí malá pozlacená od polovice a pata jest mosazná, ale k vrchu jest stříbrná ListářPlz 1,416 (1446); zpodek aneb pata rovná [u korbele]…, kterýž postavený na místě rovném rovně stojí BechNeub 14a; křížek střiebrný vysoký s patú ListářPlz 2,160 (1469). – Sr. podnož 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


pata f. pata; ot pat(y) až do vrchu, ot paty nožné až do vrchu hlavy, ot hlavy až do pat od hlavy do paty, celý, až do pat, až k zemi; u patách kráčěti, choditi chodit, být v patách
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).