otnésti | StčS |

otnésti, -su, -se pf. (ipf. otnášěti, otnositi, otnošovati, otnesovati); k nésti

1. co/koho (odkud, kam) odnést, nesením přemístit; [něco nevhodného n. nepotřebného] odklidit, odstranit; [s sebou] vzít: [Ježíš k prodavačům holubů;] odneſte pryč toto EvRajhr 112b (J 2,16: ~Víd a ost., vyneste to ven EvPraž, BiblDrážď, ~Ol) auferte; otneſli sú hospodina mého EvZimn 25a (J 20,13: var. v. otjieti 1) tulerunt; nic smy nepřinesli na tento svět, …ničehož nemóžem také odneſty EvOl 170b (1 T 6,7: BiblOl a ost., odneſti aut vzieti VýklKruml) nec auferre; odtavad [ze Staré Boleslavě] odneſſeno bylo [tělo sv. Václava] PulkB 31; nic neotneſe [umírající] s sebú svého úsilé BiblLit Eccl 5,14 (~Pad, nevezme ~Praž) nihil auferet secum; jednak za tři míle odneſla [špalek] voda do jiné vsi GestaB 75b secum abstulit; ač otejmeš anebo otneſeſſ z prostředka tvého…řetěz JakBetl 59a (v obraze); deset syrečkóv sýra ty odneſeṡ k tribunovi BiblKladr 1 Rg 17,18 (doneseš ~Card, ~Pad, pod. ~Ol, daj ~Praž) deferes; auferte…odneſte perfidam mentem nevěrnú mysl de finibus z krajin credencium věřících HymnUKA 101b (fig.); když tě odnesu s očí, hned jie [ženy] mysl jinam zatočí RozmlSmrt 934; bona plurima in auro…asportarunt zlodějsky odneſli sú ProkPraxD 68b (unesli ~K); ║ neproši, aby otneſl je [učedníky Kristovy] z světa, ale aby choval jich ot zlého EvZimn 20a (J 17,15: ~Beneš, vzal ~Ol, BiblDrážď a ost., pojal ~Praž) ut tollas (fig.) abys je vzal ze světa; prosichu [židé] Piláta, aby zlámáni byli údové jich [ukřižovaných] a otneſeny EvZimn 23a (J 19,31: vzati byli ~Ol, byli odloženi BiblLit, dolóv složeni ~Pad, byli složeni ~Praž, hnáty…dolóv sebrali ~Drážď, ~Ol) ut…tollerentur sneseni, sňati (s kříže); odneſeṡ nevinnú krev z Izrahele BiblCard Dt 19,13 (~Ol, ~Lit, ~Pad, odejmeš ~Praž) auferes smyješ; oči tvoji odnes k západu BiblBosk Dt 3,27 (var. v. obnésti 1) circumfer obrať

2. co, ojed. koho (ot koho, komu, z koho) odejmout, odstranit, vzdálit; (co ot koho) zbavit něčeho někoho; [něco nežádoucího] zprostit něčeho někoho; [něco žádoucího] připravit o něco někoho: otnes [Bože] ote mne rúhotu ŽaltKlem 118,22 (var. v. otjieti 4) aufer; veselé vašeho ijeden neotneſe ot vás EvZimn 26a (J 16,22: ~Beneš, neotejme ~Seit, tak a pod. i ost.) nemo tollet; národové, ježto hospodin…odneſe od vašeho obličeje BiblCard Jos 23,5 (~Ol, ~Lit, ~Pad, odejmeť ~Praž) auferet; otneſte zlé z vás samých sebe BiblOl 1 C 5,13 (vyvrzte ~Pad, ~Praž) auferte; aby ot něho [Krista Bůh] odneſl kalich umučenie CestMandA 182a; tvá čáka nebude otneſena BiblKladr Pr 23,18 (vzata ~Drážď, ~Ol, otjata ~Lit, pod. ~Pad, ~Praž) non auferetur; auferetur vzat vel odneſie sě VýklKruml 228b (Mt 9,15: když bude od nich vzat ženich BiblDrážď, bude otjat ~Ol a ost.); pokrm…lačnému a nápoj žieznivému když bývá odneſen KorMan 123a; ║ jako stien, když chodí, otneſſen jsem ŽaltWittb 108,23 (~GlosMuz, ~Klem, ~Kap, BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, odjat sem ŽaltPod, vzat jsem BiblPad, sňat jsem ~Praž) ablatus sum odcházím, pomíjím; jižto hledajú dušě méj, aby ju otneſli ŽaltKlem 39,15 (~Kap, BiblOl, otjěli ŽaltWittb a ost.) ut auferant zahubili; kteréžto [pohany] púhý rozum…mohl…ote všie života křivosti otneſty ProlBiblL 167b (ad R) odvrátit

Ad 2: za lat. auferre stč. též otchýliti 4, otložiti 1, zbaviti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).