otnesovati | StčS |

otnesovati, -uju, -uje ipf. (pf. otnésti)

co odnášet, přemisťovat nesením: Erman otneſuje nebo otnesenie VýklHebrL 198a (~K) auferens; pedem referens (otneſuge gl.) GlosSed 92a (fig.) nesa zpět, tj. vraceje se. – Srov. otnošovati 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).