oslabiti | StčS | MSS |

oslabiti, -b̕u, -bí pf. (ipf. oslabovati); k slabý

1. koho/co (čím) oslabit, zeslabit, učinit slabým n. slabším; [část těla] zbavit síly, učinit bezvládným: nejeden svú mysl oſlaby, jenž pro kořist rád jel z domu AlxV 535 poklesl na duchu; aby dali Sedechie oslabné pitie, an pak přěde všemi byl ohavně oſlaben ComestC 208b laxatus est; vy sebe posilněte a neoflabite svú rukú BiblOl 2 Par 15,7 (var. v. oslabovati 1) non dissolvantur; dissolvisti oſlabil s VýklKruml 181b (Ez 29,7: rozpojil si všecky ledvie jich BiblDrážď, ~Ol, rozdvojil si ~Lit, rozpustil si ~Pad, rozdělils ~Praž); jazýček [tj. čípek] druhdy bude oſlaben mokrostmi lepkými LékRhaz 111; stůjte na tak tvrdém založení [tj. na Kristu] nezemdleni, v boji [s ďáblem] ruce oſlabiwſſe ChelčBoj 386b unavivše; ║ řeči své oſlabi a svým tovaryšem selže BřezSnářM 52b sníží důvěryhodnost (?). Srov. omdliti 1

2. co, čeho [napjatého n. utaženého] uvolnit, povolit, učinit volným n. méně pevným; [uzdu ap.] popustit: dělá liť [otrok] s kázní a hledá otpočinutí, oſlab jemu ruku (n. rukú ?), a nalezne svobodenstvie BiblDrážď Sir 33,26 (tak i ost.) laxa (fig.); proč si, synu, lučišče spustiv oſlabyl PasMuzA 67 arcum distendisti; pomocník, jenž drží za loket [vykloubenou ruku], má oſlabiti drženie LékSalM 698; Abdon oſlabil jest uzdu lidu izrahelskému ŽídSpráv 247 (v obraze); restringo… ampliare vel a strictura removere Woſlabiti VodňLact ff3a; ║ i pusti anděl Mojžieše. Však Žid má: I oſlabi ho anděl, jehožto dřieve až do smrti nuznieše ComestC 57a laxavit zbavil sevření, pustil oslabiti sieti bibl. roztáhnout, rozestřít sítě; podle lat.: oſlabtez sieti vašě na lov EvSeit 145a (L 5,4: puste ~Víd, rozprostřěte ~Ol, roztiehněte ~Praž, rozestři BiblDrážď, ~Lit, pod. ~Ol, ~Pad, ~Praž, rozpuste EvBeneš) laxate; oſlab sieti ComestC 293b laxate; v naději tvého slova oſlabym sieti…, rozvrhu sieti WaldhPost 109b laxabo. – Srov. obleviti 1

3. co [prudkého, ničivě doléhajícího] zmírnit, oslabit, zeslabit, učinit méně prudkým n. méně intenzívním: snad by ho [nepřítele] tu byl zabil, by jemu rány neoſlabyl Amyntas, jež ščít navrže AlxV 1703; ten hrom i ta nekľuda toho pohanského fuda čtyři tiśúce na smrt zabi, tepruv boží hněv oſlaby LegKat 2895; poňaž neoſlabie hospodinova hněvu pro takú věc BiblOl 2 Esd 9,13 (neukrotie ~Card, ~Lit, nerozvieží ~Pad, by neukojili ~Praž) usquequo solvant; mast… oſlabit horkost tesklivú LékRhaz 101; darmo se protivíš proudu řiečnému, nepoživeš li jeho pokorú, nic reptáním neoſlabiſs ChelčSíť 98b

4. co, čeho [víry ap.] ochabnout, polevit v něčem: pakli vidí [ve snu], že jemu prst uťat anebo upadl,… viery oſlabi BřezSnářM 59b (vieru oſlabi ~S); po hodech toho [přijímání] ihned oſlapie (m. oſlabie) a přestanú RokPostB 227. – Srov. obleniti

Srov. obleviti

Ad 2: za lat. laxare stč. též rozvázati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


oslabiti, -b’u, -bíš dok. zeslábnout, povolit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).