oslabovati | StčS | ŠimekSlov |

oslabovati, -uju, -uje ipf. (pf. oslabiti)

1. co oslabovat, zeslabovat, činit slabým; [ruce] zbavovat síly: ale vy posilněte sebe a neoſlabugte rukú vašich, neboť bude mzda úsilí vašemu BiblCard 2 Par 15,7 (~Lit, ~Praž, neoslabíte ~Ol, nerozpúštějte sě ~Pad) non dissolvantur; z úmysla oſlabugye [Jeremiáš] ruce mužóv bojijících Pror Jr 38,4 (BiblOl, ~Lit, ~Praž, rozpúštie ~Pad) dissolvit; muožem to vzieti o každé zprávě,… o každé radě, kterážto naučenie anebo rady oſlabugie a měkčí pravú upřiemnost a trpělivost kříže Kristova ChelčSíť 67a (fig.)

2. co uvolňovat, povolovat; [otěže ap.] popouštět: uvázlé na moři lodičce viece provaz utni nežli oſſlabui ProlBiblK 5b (HierPaul 8) solve; Deda…otpúštěje nebo oſlabuge nebo oslabenie VýklHebrL 195a remittens; simul laxantes také oſlabugicze MamKapR 155a (A 27,40: pustichu sě na moře spolu spojenie rozprostřevše zpravidlná BiblOl, rozpustivše ~Pad, zpravivše také přítěhy pravidl ~Praž); mokrost… oſlabuge spojenie lbi LékSalM 210 relaxat; aniž všetečně svářícím se oſlabuge [řád] otěží PrávHorS 166b laxat; ║ truňk daj nemocnému, nebo oduřenie [sleziny] velmi oſlabuge LékRhaz 139 zmírňuje, zmenšuje (srov. oslab̕enie 2)

3. v čem, čeho [v konání] ochabovat, polevovat v něčem: když pro libost čeho sobě odpúštieme, v čem oſlabugem a čeho se bojíme ChelčBoj 385b; neračte té věci oslabovati pro VMti dobré lidi, neb jest jich oumysl šacovati ty lidi též ArchČ 14,185 (1469); mluv k JMti, ať té věci neráčí oslabovati, ať bych já v tom nezuostal ArchČ 14,191 (1469); ║ přiezni od nich [hříšníků] hledaje anebo jim pro bázeň oſlabuge ChelčPost 188b ustupuje, čině ústupky

Srov. oblevovati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


oslabovati nedok. = ochabovati
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).