obleniti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obleniti, -ňu, -ní pf. (ipf. leniti); k léní

(v čem [žádoucím], proti čemu [nežádoucímu]) ochabnout, polevit, přestat být horlivý (vůči něčemu): protož ihned oblenil [mnich] v službě boží OtcE 51a (obleni sě ~B a ost.); napna vysoce, obleni proti hřiechuom, proti zlostem, tak že potřebná horlivost potuchne JakZjev 36b; že v naději padá [kajícník] a obleni, nechá všeho RokLukA 5a neobleniti s inf. nelenit (kniž.), nemeškat, neváhat, nerozpakovat se: vy ste se zařkli neobleniti toho sami přečísti BechNeub 35a. – Srov. obléněti 2, obleniti sě 2, obleviti 4

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obleniti, -ňu, -níš dok. zlenivět, ochabnout; oblenitizlenivět, ochabnout; s inf. pocítit zatěžko; (s inf. jíti) omeškat se, opozdit se; neobleniti (sě) s inf. nelenit, nemeškat, neváhat (v. též oleniti)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obleniti (sě), obleniti, oblenitidok. = zanedbati, ochabnouti, leností se obmeškati
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).