obmazati | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obmazati, -žu, -že pf. (ipf. obmazovati, mazati)

1. co [předmět] (čím, s čím [mazlavým]) obmazat, omazat, pomazat po celém povrchu nebo kolem dokola: vzala ošitku z sítie i obmazala ji klím a smolú BiblCard Ex 2,3 (~Ol, ~Lit, ~Pad, omazala ~Praž) linivit; vokopaj v zemi [hrnec] a obmaz blátem LékFrantA 118b; obmaz ji [révu] dobřě s vobú stranú ŠtěpMuz 33; circumlinire obmazati SlovKlem 9a; obbmaz sklenici tence dobrú hlinú AlchAnt 91b; obmaž čistě receptaculum s voskem a mastixem AlchLull 58. – Srov. oblepiti

2. koho, co [tělo, ránu] čím, s čím [mastí] pomazat, potřít něčím, pokrýt vrstvou něčeho; [mrtvolu] nabalzamovat: mastmi tělo [zemřelého] obmazachu, potom plátnem obvázachu AnsVít 56b; obmazawſſe jej [zemřelého Josefa] drahými mastmi, položichu ho v miestečko v Ejiptě ComestC 54a conditus aromatibus; panna…mastí obmaza drahú všechny jeho bolesti TristS 177b bestreich sie; rozžije pšenici obmaziz tu bolest všady okolo LékFrantA 132a; vezmi krev liščí, obmaziz obě žíly LékMuz 180b; obmaz ránu vókol se všech strán s ruoženým olejem LékSalM 430 inungas; vezmi kozlovú pečeni neb játry, obmaziz olejem [před pečením] Lék Strahov DG IV 13,95a

3. co [stěnu] (čím) ohodit, omítnout (něčím), opatřit omítkou (z něčeho): plot bude moci sobě obmazati a otýniti ArchČ 4,315 (1476); ║ svú pec a svú zed…obmazati vápnem Žilin 128b bewerfen. – Srov. obkydnúti

Srov. omazati, pomazati, zmazati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obmazati, -žu, -žeš dok. obmazat, omazat, pomazat; nabalzamovat; (stěnu) ohodit omítkou, omítnout
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obmazati dok. = namazati
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).