náhrdlek | StčS | GbSlov | MSS |

náhrdlek, -dlka/-dlku m.; k hrdlo

1. náhrdelník, šperk zavěšený kolem hrdla: o Nahrdlku a o jeho mnohé a rozličné okrasě BřezSnářM 33b; zdá li sě komu ve snách, by nesl nahrdlek z drahého kamenie a perel, duostojenstvie znamenitého dosiehne BřezSnářM 150a; datur et torques aurea pro doctrina catholica dán bývá i nahrdlek zlatý za učenie křesťanské SekvOpav 127b (var.: halžě); torquem obruč, nahrdlek, halži MamVíd 123b (Gn 41,42: obruč BiblCard, ~Ol, točenici ~Praž, halži ~Pad)

2. obojek, pouto kolem hrdla: uvrz svú nohu v jejie [moudrosti] púto a v jejie nahrdlek šíji svú BiblDrážď Sir 6,25 (~Ol, ~Lit, v halžě ~Pad, v halži ~Praž) in torques (v obraze); v její náhrdlek TovHád 47a (Sir 6,25). – Srov. obnož

3. obojek, část brnění chránící hrdlo: lorica pancieř vel nahrdlek SlovOstřS 91. – Srov. obojek, nákolenek

Ad 1: za lat. torquis stč. též ohrdlek. – Ad 3: za lat. lorica stč. též kružník, obojček (srov. loricahalsberghe Diefenbach, Glossarium 336). V. vyobrazení

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


náhrdlek, -dlka, -dlku(-dlk- neslabičné), masc., Halsband, Ringkragen. — Uvrz… v její nahrdlek šíji svú in torquem illius Kladr. Sir. 6, 25, nahrdlek Ol. tamt.; obruč, nahrdlek torquem MamV. (s. v. obruč); by nesl nahrdlek BřezSnář. 214.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


náhrdlek, -dlka, -dlku (trojslab.) m., náhrdlnicě, (čtyřslab.) f. náhrdelník, obojek
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).