kvas | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

kvas, -a/-u m.

sr. kvasiti

1. kvas, kvásek, látka působící kvašení nápojů n. využívaná pro kynutí těsta ; fig. vření, množení, ruch

2. kvas, nakyslý nápoj vzniklý kvašením

3. mravní nákaza

4. kvas, hody, hostina, slavnost

5. zábava, kratochvíle

Dolož. též jako vl. jm. osobní Kvas a adj. poses. Kvasóv. Sr. hod, kvasnicě, kvašenie, kvasa

Autor: Andrea Svobodová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 11. 8. 2022).

 


kvas, -a m.

švec (?)

Jen u Klareta v kapitole De artificibus za lat. sutor, motivace nejasná

Autor: Andrea Svobodová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 11. 8. 2022).

 


1. kvas, -a, -u, masc.; stsl. kvasъ fermentum, z ku̯es-. Sauerteig: až kwas v dieži přihotuji Hrad. 136b; vdolek bez kwaſu sine fermento Ol. Ex. 29, 2; kvaſſ fermentum Prešp. 1705, quaſs též BohFl. 288, kwaſs též t. 254, kwaſſ též Anon. 3b, kwaſs též RVodň. 60b. — Kvašený nápoj: quazz frigidaria, sulza MVerb. Hody, zábava, Schmaus, Vergnügen: počě jemu (Václav Boleslavovi) děkovati z kwaſſu cného DalC. 30; na quaſſyech na vašich in conviviis Pror. Isa. 5, 12; otdal sě kwaſom Ol. Deut. 21, 20; vešli sú na ten kvas in convivium Mus. 1. Mach. 16, 16; učedlníci velejí lid rozpustiti a pán je velí ssaditi jakožto na kwaſſu ChelčPost. 97a; kwaſs convivium BohFl. 492, quaſſy convivia Prešp. 1685, quaſſ convivium RVodň. 56b; na kwaſie in convivio Ol. Sir. 31, 17, na quaſſyech na vašich in conviviis Pror. Isa. 5, 12; — jměj s námi veselý kwas Hrad. 144a (říkají přátelé nemocnému bohatci); od kwaſow s lidmi světskými pustiti Štít. uč. 44a; (vdovy některé) jsú běhudlné kwas od kwaſu ŠtítOp. 339a; když činíš hody které nebo quas, nezov přátel Kruml. 118a; konšel nemá na obecní groš hodovati ani kwaſuow strojiti Pr. pr. 246; králová poče mluviti k ptáčkóm… řkúc: Já snažně prosím vás, abyšte nocí (= tuto noc) se mnú měli kvas a u… lúky se mnú leželi a přes celú noc nade mnú pěli Trist. 323.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


2. kvas (?): sutor švec, kuas *sulcor, krajči sartor Prešp. 2405 v kap. De artificibus; — quacz (sic) *sulcor Veleš.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


kvas, -a, -u m. kvas, kvásek; hodování, zábava: jměj s námi veselý kvas
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


kvas m. = hody, zábava; obrazně = boj; — zlý kvas = trampota
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).