křěpký | ESSČ | GbSlov | MSS |

křěpký adj.

1. (o živém) křepký, hbitý, čilý, plný svěžesti a síly (energie)

2. (o člověku, jeho chování) v čem, k čemu (činnosti) obratný, důvtipný

Sr. nekřěpký, črstvý, hbitý, chytrý, kyprý, prudký, udatný

Autor: Milada Homolková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.17, citován stav ze dne 13. 4. 2021).

 


křěpký, adj., silný, pevný, hbitý, obratný‚ stark, fest, rührig, behend. Původu (Zub. v Jag. Arch. 16, 39) a podle toho i významu vlastně dvojího: 1. silný, pevný, stsl. krêpъ firmus, krêpъkъ fortis, a 2. hbitý obratný, kde kmen krêp- souvisí s lit. krypti = točiti se, stupň. kreip- a kraip-. Tento rozdíl u významu proniká také v dokladech stč., ale někdy možno jest pojetí oboje. — krzyepky yskyros t. j. ίσχυρός silný MamA. 37b. — krzyepky agilis MamA. 16a; krzepki též RVodň. ad 54d; krzepky agilis, behend Diefb. Ktož jest byl léní v dobrých skutciech, budiž proti tomu krzepky k svému dobrému Modl. 71b (křěpký oppos. k léní). Sokolové velmi rúčí a krzepezi velocissimi Mill. 17a (křěpký synon. k rúčí). — Donidž Zajiec krziepek bieše PulkLit. 124b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


křěpký adj. křepký, hbitý, rychlý, svižný, obratný; silný, pevný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).