Versuch einer böhmischen Phraseologie durch kurze, alphabetisch geordnete, den ächten Geist der čechischen Sprache aussprechende und der größeren Gemeinnützigkeit wegen verdeutschte Sätze: erste Abteilung: M–Z

Matěj Josef Sychra. Versuch einer böhmischen Phraseologie durch kurze, alphabetisch geordnete, den ächten Geist der čechischen Sprache aussprechende und der größeren Gemeinnützigkeit wegen verdeutschte Sätze: erste Abteilung: M–Z. Brno (Brünn), 1822.

Listování
Autor

Matěj Josef Sychra

Mathias Joseph; Mathias; Matěj; Josef; Sichra

ZkratkaSychraVersuch1822
Transkribovaný titulVersuch einer böhmischen Phraseologie durch kurze, alphabetisch geordnete, den ächten Geist der čechischen Sprache aussprechende und der größeren Gemeinnützigkeit wegen verdeutschte Sätze: erste Abteilung: M–Z
Transliterovaný titulVersuch| einer| böhmiſchen Phraſeologie,| durch kurze, alphabetiſch geordnete, den ächten| Geiſt der čechiſchen Sprache ausſprechende, | und der größeren Gemeinnützigkeit| wegen verdeutſchte Sätze,| vorgetragen […] Zweite Abtheilung.| M–Z.
Místo tiskuBrno (Brünn)
Tiskař/nakladatelJosef Jiří Trassler (Joseph Georg Traßler)
Vročení1822
Vydání
ExemplářMoravská zemská knihovna v Brně, Brno, sign. 1-0102.714,2
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

12°

Rozsah1–1712 188 = s. [1–3] — 4–350— [351–353] — 354–419 — [420–424]
Charakteristika

Druhý svazek frazeologické příručky Matěje Josefa Sychry (1776–1830) . Informace o autorovi a o knize jsou uvedeny u prvního svazku — SychraVersuch1821.

 

Druhý svazek pokračuje v prezentaci jazykového materiálu od písmene M (s. 3) až po závěrečné přání čtenářům (s. 350). Ihned následuje dodatek, opět abecedně členěný (s. 351419) — naznačuje snad jeho přítomnost, že autorova excerpce a zaznamenávací práce neskončila ani po odevzdání rukopisu do tisku? I tento dodatek je zakončen rozloučením se čtenáři (s. 418419). O pečlivosti přípravy knihy svědčí několikastránková errata (Verbesserungen, od s. [421]), týkající se prvního i druhého dílu.

 

Charakter práce zůstává stejný jako u prvního dílu. K běžným obratům a idiomům jsou přidána přísloví (označená „prov.“), sled vět je okořeněn vtipem a Sychra se neostýchal zaznamenat ani expresivní obraty:

Sotva soplivec škole odrostl, již po děvčatech pálí = Kaum ist der Fraß der Schule entwachsen, und schon läuft er den Mädchen an (s. 182).

Houby mi jest do vašich starostí = Was gehen mich eure Sorgen an?(s. 182).

Zakřikni ho, aneb mu dej po hubě = Heiße ihn schweigen, oder gib ihm eins aufs Maul (s. 413).

 

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Sychra, Mathias Joseph. Versuch einer böhmischen Phraseologie… Brünn, 1821–1822 (oba svazky). eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 G 115, s přípiskem Čenského na přídeští), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Sychra, Mathias Joseph. Versuch einer böhmischen Phraseologie […] M–Z. Brünn, 1821. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. 1-0102.714,2, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Sychra, Mathias Joseph. Versuch einer böhmischen Phraseologie […] M–Z. Brünn, 1821. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. 1-0102.714,2, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 4/I: S–T; 4/II: U–Ž. Red. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, s. 497–500 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Rybička, Antonín. Přední křisitelé národa českého: boje a usilování o právo jazyka českého začátkem přítomného století 1. Praha: F. Šimáček, 1883, s. 199–214. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 E 8147, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 942n. (Trassler Josef Jiří) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
  • Vyhlídal, Zdeněk. Obrozenecký spisovatel Matěj Josef Sychra: (život a dílo). 2. vyd. Tišnov: Sursum, 2006. Fotokopie tisku Krajské knihovny Vysočiny, havlíčkův brod, sign. N44133, přístupné z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace29. 9. 2021
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 2 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).