Pravopis a mluvnice jazyka českého

František Otakar Mikeš. Pravopis a mluvnice jazyka českého. Praha, 1867. Vydání první.

Listování
Autor

František Otakar Mikeš

ZkratkaMikešPrav1867
Transkribovaný titulPravopis a mluvnice jazyka českého
Transliterovaný titulPravopis a mluvnice| jazyka českého
Poznámka k tituludruhý řádek titulu je vysázen groteskem
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelEduard Grégr
Vročení1867
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 1068
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

Rozsah18+1 2–138 148+1 = s. [I–II] — [1] — 2–7 — [8–9] — 10–148 — [149] — 150–212 — [213] — 214–226
Charakteristika

Pravopisná a gramatická příručka Františka Otakara Mikeše (1836–1883), autora rozsáhlé České mluvnice (Mikeš 1867; 2. vyd. MikešMluv1875).

Po úvodu (s. [1] až 7), který nastiňuje dějiny pravopisu, zvláště pravopisu českého (najdeme tu i popis posledních změn a archaizujících úzů F. Palackého, V. V. Tomka, E. Vocela a J. Jirečka), následují dva díly pojmenované už v titulu:

Pravopis (s. [9] až 148) — mnoho místa zabírají výklady o jota a ypsilon a o značení vokalické délky;

Mluvnice (s. [149] až 212) — postupně se probírají slovní druhy, v přehledných tabulkách najdeme skloňování substantiv (s. 154 a 155) a časování sloves v šesti infinitivních třídách (s. 200 a 201).

Kniha sice není opatřena obsahem, ale zato má prakticky sestavený rejstřík (s. [213] až 226).

 

Sazba je provedena antikvou s vyznačovací polokurzivou a polotučným řezem písma.

Jazykyčeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Mikeš, František Otakar. Pravopis a mluvnice jazyka českého. Praha, 1867. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 1068, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Mikeš, František Otakar (heslo Ondřeje Bláhy).
  • Mikeš, František Otakar. Česká mluvnice. Praha: Edvard Grégr, 1867. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 H 338863, dostupné z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).