Česká mluvnice

František Otakar Mikeš. Česká mluvnice. Praha, 1875. Vydání druhé.

Listování
Autor

František Otakar Mikeš

ZkratkaMikešMluv1875
Transkribovaný titulČeská mluvnice
Transliterovaný titulČESKÁ| MLUVNICE
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelIgnác Leopold Kober
Vročení1875
Vydánídruhé
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 1069
Databáze NK ČR<viz zde>
Rozsah*4 **2 1–218 222 = s. [I–III] — IV–VI — [VII] — VIII–XIX — [XX] — [1] — 2 — [3–5] — 6–48 — [49] — 50–206 — [207–209] — 210–282 — [283] — 284–296 — [297] — 298–338 — [339–340]
Charakteristika

Druhé vydání rozsáhlé mluvnice Františka Otakara Mikeše (1836–1883), časopiseckého redaktora (Osvěta aj.), učitele, jazykového kritika a mj. také autora mluvnice ruštiny (1867 a opakovaně). První vydání České mluvnice vyšlo v roce 1867 (MikešMluv1867); kromě toho byl Mikeš ještě autorem další jazykové příručky o češtině (MikešPrav1867).

Kniha už svým uspořádáním a typografickým výrazem odpovídá představě o standardní mluvnici 20. století. V češtině sice rozlišuje dvě nářečí — českomoravské a uhersko-slovenské (s. [1]) —, ale o druhém informuje, že je od r. 1850 řečí spisovnou.

Přehledně členěný a po typografické stránce prakticky uspořádaný text se dělí do dvou dílů:

— První díl popisuje zvukosloví a tvarosloví (s. [3] až 206) — nejrozsáhlejší je pasáž tvaroslovná (přehled skloňování substantiv je na s. 88 a 89; přehledy časování v šesti infinitivních třídách najdeme na s. 165167).

— Druhý díl se zabývá syntaxí (větoslovím; s. [207] až 296).

Za s. 297 je umístěn přídavek (i se základy poetiky a verzologie).

 

Antikva je doplněna polokurzivním a polotučným vyznačovacím řezem, pro vyznačování se používá i prostrkávání.

Jazykyčeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Mikeš, František Otakar. Česká mluvnice. Praha, 1875. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 G 1058, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Mikeš, František Otakar. Česká mluvnice. Praha, 1875. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 1069, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Mikeš, František Otakar (heslo Ondřeje Bláhy).
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace9. 11. 2020
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).